Batavia                     Hotel desIndes                    W-Java

 

                                                                                                                                                                         17-3-2013

Opvangkamp (centrale registratie)

 

Ligging

Dit hotel lag aan de westzijde van de Molenvliet (adres Molenvliet West 3-5). Het fungeerde als hoofdkantoor van Rode Kruis en RAPWI. Door de enorme toestroom van evacués werd op een gegeven moment de linker vleugel ingericht als opvang­kamp voor vrouwen en kinderen, die de stad binnenkwamen om te worden gerepatrieerd naar Nederland.

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 

 

 

 

 

vr,ki

 

 

 

 

 

vr,ki

 

 

 

 

 

vr,ki

ki=kinderen,  vr=vrouwen        

 

 

 

Huidige situatie

Het hotel werd omstreeks 1970 afgebroken; er staat nu een winkelcentrum.

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 48

Fabricius, Johan – Een wereld in beroering, 1960, pg 155

Grevendamme, Ben - Vrij, brieven 1945-1946, pg 6

Rinzema, Win - Dit was uw Tjideng, 2e druk, 1991, pg 110, 117

Toestand der Nederlanders in de kampen, NRK-archief Ned. Indië, Doos 2, map 1

Vletter, M.E. de e.a. – Batavia/Djakarta/Jakarta, Beeld van een metamorfose, 1997, pg 78, 79

 

 

Index          West-Java-kampen