Semarang              Hotel du Pavillon                 M-Java

 

                                                                                                                                                                     23-2-2013

Republikeins kamp, Opvangkamp

 

Andere benaming

RAPWI-hotel

 

Ligging

Hotel du Pavillon lag aan de hoofdstraat Bodjong (noordzijde), vrij ver naar het noord-oosten, op de hoek van de Dr Djawastraat. Dit hotel wordt vermeld op de kaart in de Stedenatlas (nummer 121).

Dit hotel was begin oktober 1945 het RAPWI-kantoor, tijdens de periode 14-17 oktober 1945 het hoofd­kwar­tier van de nationalisten, daarna opnieuw het RAPWI-kantoor.

 

Tranporten:

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 

REPUBLIKEINS KAMP

 

 

 

14-10-1945

Omgeving

 

50

50

vr,ki

17-10-1945

 

Bevrijd (1)

50

0

vr,ki

 

OPVANGKAMP 1

 

 

 

xx-10-45 (2)

Div. kampen (3)

 

 

 

ma,vr,ki

13-11-1945

 

 

 

200

ma,vr,ki

18-11-1945

 

Ontruimd (4)

 

 

ma,vr,ki

 

OPVANGKAMP 2

 

 

 

xx-xx-45 (5)

Div. kampen (3)

 

 

 

ma,vr,ki

xx-12-45 (6)

 

 

 

130

ma,vr,ki

xx-01-46 (7)

 

 

 

67

ma,vr,ki

xx-xx-1946

 

Evacuatie

 

0

ma,vr,ki

ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen

Div. kampen=Diverse kampen

(1)  door Japanse troepen onder leiding van Majoor Kido (aanleiding: moord op 100 Japanners in de

Boeloe-Gevangenis in de nacht van 15 op 16 oktober 1945)

(2)  vanaf eind oktober 1945

(3)  voormalige Japanse kampen in Ambarawa en Banjoebiroe

(4)  in verband met voortdurende, hevige aanvallen van de republikeinen; op vrachtauto’s, beschermd met

ma­tras­sen, overgebracht naar een KPM-gebouw in de Prauwenhaven

(5)  november en december 1945

(6)  begin december 1945

(7)  medio januari 1946

 

Omstandigheden

Republikeins kamp

Op 14-10-1945 werden in Semarang en directe omgeving behalve Nederlandse mannen en oudere jongens ook ongeveer 50 Nederlandse vrouwen opgepakt; deze laatsten werden o.a. in dit Hotel opgesloten. Sommige vrouwen waren het kamp uitgegaan en logeerden in dit Hotel (ook zij maakten angstige dagen door).

 

Opvangkamp

Het Hotel fungeerde vanaf eind oktober als opvangcentrum voor evacués, die uit de voor­malige Japanse kampen in Ambarawa en Banjoebiroe kwamen en die geëvacueerd moesten worden naar Batavia en andere bestem­mingen.

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 115

Broeshart, A.C. e.a. - Vrede maar geen bevrijding, 1989, pg 32, 35

Brommer, B. e.a. - Semarang, Beeld van een stad, 1995, pg 68-70

Bussemaker, H.Th. – Bersiap! Opstand in het paradijs, 2005, pg 160-161

Dorssen-Tjalsma, Mw D.G.G. van - Verslag NIOD, IC 004159

Han Bing Siong - Geschiedenis van de vijfdaagse strijd in Semarang 14-19 october 1945, pg 42

Keizer, D.P.R. - Rapport 03.06.46, NIOD, IC 074134

Keizer-Heuzeveldt, H.E. – En de lach keerde terug, 1982, pg 71

Scholtens – RAPWI-rapport Midden-Java, NIOD, IC 055795=SMG, Doos 0214, 1A, Evacuation, pg 1-6, tabel 2

Schouten, C. – RAPWI-rapport, Geschiedkundig overzicht, NIOD, IC 081820, pg 116

 

Foto’s/Tekeningen

Brommer, B.  e.a. - Semarang, Beeld van een stad, 1995, pg 146

Gruiter, Miel de – Semarang in fototour, pg 31 (voorgevel)

Han Bing Siong - Geschiedenis van de vijfdaagse strijd in Semarang 14-19 october 1945, pg 64

 

 

Index          Kampen in Midden-Java