Poerwokerto         Hotel van de Beek                 M-Java

 

                                                                                                                                                                     17-10-2011

 

Ligging

Dit hotel lag in het centrum van de stad; het wordt op geen enkele kaart aangege­ven. Volgens het telefoonboek lag het hotel aan de Groote Postweg, volgens een kenner-van-de-stad lag het schuin tegenover het station (het gebouw is nog steeds een hotel).

 

Kampbewaking

eerst pemoeda’s, later TRI

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

19-10-1945

Omgeving (1)

 

 

 

ma,vr,ki

08-12-1945

 

Poerbo: Bodjong

 

 

jo,ma

08-12-1945

 

Poerwo: Tipar

 

0

vr,ki

jo (ouder dan 15 jaar), ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen

Poerbo=Poerbolinggo, Poerwo=Poerwokerto

(1) wijde omstreken, o.a. ook Tjilatjap, Poerbolinggo

 

Omstandigheden

voeding                 250 g rijst, 200 g groente (kangkoeng) pppd, wekelijks een ei

medische zorg     Dr Zwaan uit de Zusterschool wekelijks bezoek; medicijnen redelijk voorradig

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 97

NIBEG-rapport 2, dec. 1945, NIOD IC 060370, pg 4 (Hotel van Beele i.p.v. Hotel van Beek)

Vogt, R. en W. - Persoonlijke mededeling

Verslag van kampen in Banjoemas, NIOD, IC 055272=054617=054656

Vries, Mw B.V. de en Mw M.Elberts Doyer-van Slee, Verslag, NIOD, IC 055282=054591

Zande-Hoedt, Mw A.P. van de - Verslag, NIOD, IC 055282=054591

 

 

 

Index          Kampen in Midden-Java