Wonosobo                       Hotels                           M-Java

 

                                                                                                                                                                     25-2-2013

Opvangkamp

 

Ligging

In het Telefoonboek van Java en Madoera (anno 1940) worden onder Wonosobo twee hotels genoemd: het Diëng Hotel en het Park-Hotel (voorheen Hotel Marcks), respectievelijk gelegen aan de Hotel Diëngstraat en de Stationsweg. Vermoedelijk vormden deze twee hotels samen “het kamp”, waarheen de (zieke) ex-geïn­terneerden werden onder­gebracht.

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

10-10-45 (1)

Ambarawa (2)

 

110

110

zk

09-11-1945

 

Semarang (3)

110 (4)

0

zk

zk=ernstig zieken en hun familieleden

(1) volgens Prof. Groen, pg 103 (sommige bronnen vermelden een andere datum)

(2) uit diverse Ambarawa/Banjoebiroe-kampen, transport met vrachtauto’s met Brits-Ind. soldaten (Gurkahs)

(3) terug naar “geallieerd gebied” in verband met dreigende situatie

(4) Situation Report 36 (Tull) noemt hier 102 personen

 

Omstandigheden

De bedoeling van dit ziekentransport uit de omgeving van Ambarawa (onder leiding van de Engelsen) was, dat deze zieken in een rustige en koelere omgeving enigszins zouden kunnen herstellen van de ervaringen in de Japanse kampen. Waarschijnlijk ging het hoofdzakelijk om vrouwen en kinderen uit de vrouwenkampen (vergelijkbaar met de ziekentransporten naar Magelang). Volgens het Tull-rapport werden de zieken onder­gebracht in het “Wonosobo Hill Convalescant Centre”. Het is niet duidelijk waaruit dit Centrum bestond. Eén getuige meldt, dat hij in het Diëng Hotel was ondergebracht, maar hij kon geen schatting maken van het aantal zieken in het hotel.

Half oktober werd ook in Wonosobo de toestand politiek en militair onduidelijk; na enige weken beslo­ten de Engelsen te proberen de zieken naar de regio Semarang terug te brengen, maar aanvankelijk wei­ger­den de plaatselijke autoriteiten de zieken te laten vertrekken. Pas na intensieve onder­handelingen tussen luitennt Trigg (namens de Engelsen) en de plaatselijke autoriteiten werd toestem­ming verleend om de zieken terug te brengen naar Semarang (andere geïnterneerden bleven achter, Sitrep 39).

 

wonen                   Hotel Diëng had 45 kamers (Kaart van Java 1:500.000, deel IV, advertentie)

 

Literatuur

Alderlieste, Ing. P.J. – Persoonlijke mededeling (ex-bewoner van Hotel Diëng)

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 101

Bussemaker, H.Th. – Bersiap! Opstand in het paradijs, 2005, pg 184

Groen, P.M.H. – Patience and bluff, Mededelingen Sectie Militaire Geschiedenis, deel 8, 1985, pg 103, 135

Tull, wingcommander T.S. – Report, NIOD, IC 007426 (pg 3 van het rapport), 007447 (pg 11)

Tull, wingcommander T.S. – Situation reports (Sitrep) 35, 36, 39, Liddell Hart Centre, Londen

 

Foto’s/Tekeningen

Kaart van Java 1:500.000, deel IV, advertenties van beide hotels (met foto)

 

 

Index          Kampen in Midden-Java