Bandoeng             Huis Ambonstraat                 W-Java

 

                                                                                                8-3-2013

Opvangkamp

 

Ligging

Dit evacuatiecentrum was ondergebracht in een huis in de Ambonstraat (nummer 19), een straat parallel aan de Riouw­straat in het noord-oostelijk stadsdeel.

 

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-10-1945

Omgeving

 

 

 

vr,ki (1)

 

 

 

 

 

 

xx-xx-19xx

 

Evacuatie

 

0

vr,ki

ki=kinderen, vr=vrouwen

(1) moeders met veel kinderen; er waren meer dan 100 kinderen in de leeftijd van 3 tot 10 jaar

 

Kinderopvang

Er was speciale opvang voor kleine kinderen aanwezig: zij werden in een kinderkamer bezig­­­­gehou­den,

waar speelgoed aanwezig was.

 

Onderwijs

Er was een schooltje met de laagste klassen.

 

Boeken

Er waren 250 kinderboeken, afkomstig uit het centraal boekenhuis in het Tjihapit-kamp.

 

Muziek

Er was een piano aanwezig.

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 76

Schouten, C. – RAPWI Geschiedkundig overzicht, NIOD, IC 081820, pg 81, 86

 

 

Index          West-Java-kampen