Bandoeng         Huis Halmaheirastraat             W-Java

 

                                                                                                9-3-2013

Opvangkamp

 

Ligging

Dit Opvangkamp was ondergebracht in drie huizen in de Halmaheirastraat, een zijstraat van de Riouwstraat in het noord-oostelijk stadsdeel.

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

01-10-45 (1)

Omgeving

 

65

65

ki (2)

 

 

 

 

 

 

xx-xx-19xx

 

Evacuatie

65

0

ki

ki=kinderen

(1) en de daarop volgende periode

(2) wezen, half-wezen en onverzorgde kinderen

 

Onderwijs

De kinderen gingen zoveel mogelijk naar scholen in de directe omgeving (er werd geen onderwijs in het

huis zelf gegeven).

 

Bestuur

Een commissie onder voorzitterschap van Professor de Vries regelde de organisatie van de opvang en

vervolgens de onderbrenging in weeshuizen.

 

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 76

Schouten, C. – RAPWI Geschiedkundig overzicht, NIOD, IC 081820, pg 81

 

 

Index          West-Java-kampen