Tjikampek                        Huis                             W-Java

 

                                                                                                                                                                         7-10-2011

Andere benaming

Tjikampek

 

Ligging

Tjikampek lag aan de spoorlijn van Bandoeng naar Batavia (noordelijke route), ongeveer 15 km ten noorden van Poerwakarta.

Het kamp was ondergebracht in een kleine kamer in een groot Indisch huis, op de begane grond.

 

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

03-11-1945

Bekasi: Tamboen (1)

 

11

11

jo,ma

14-11-1945

 

Poerwa: Politiekazerne

11

0

jo,ma

 

 

 

 

 

 

xx-xx-1945

Bekasi: Tamboen (1)

 

36

36

vr,ki

23-11-1945

 

Tjik: Delagasari

36

0

vr,ki

 

 

 

 

 

 

27-11-1945

Tjik: Delagasari (2)

 

36

36

vr,ki

28-11-1945

 

Poerwa: Politiekazerne

36

0

vr,ki


jo=jongens, ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen

Poerwa=Poerwakarta, Tjik=Tjikampek

(1) ongeveer 30 km ten oosten van Meester Cornelis, uit de trein gehaald

(2) dezelfde groep, die op 23-11-1945 uit dit kamp vertrok

 

Literatuur:

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 64

Karel Senior - Op weg naar huis, Eigen beheer, 1989, pg 18

Karel Senior – Op weg naar huis! in “Tussen twee werelden”, KJBB, 1994, pg 163-188

NEFIS/CMI, BuZa 1016, pg 135, 142, 144a, 275 (aankomst 16.11.45, 55 pers, in conducteurswoningen vd SS)

Waasdorp, L. - Rapport over 27 uit trein gehaalde personen te Bekassi op 04.10.45, NIOD, IC 054859

 

 

Index          West-Java-kampen