Batavia                          Ie-kamp                         W-Java

 

                                                                                                                                                                         16-3-2013

Opvangkamp

 

Ligging

Dit kamp was gelegen in Meester Cornelis, achter het zwembad in het Polonia-tuindorp, een park tegenover Sint Vincentius, het meisjesweeshuis aan de Bidara Tjina.

De aanduiding “Ie-kamp” is die van Iens van Doorn, maar de herkomst hiervan is onduidelijk. Mogelijk is dit de weergave van het Engelse “E-camp”, evacuatiekamp.

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-xx-45 (1)

Div. kamp.

 

 

 

ma, vr,ki (2)

 

 

 

 

 

ma, vr,ki

xx-xx-19xx

 

Evacuatie (3)

 

 

ma, vr,ki

ki=kinderen,  ma=mannen, vr=vrouwen

Div. kamp.=diverse kampen op Java

(1) gedurende de laatste maanden van 1945 en het jaar 1946

(2) gezinnen met zwangere moeder, zonder geldige papieren of met een besmettelijke ziekte

(3) naar Nederland

 

Wonen

Het kamp bestond uit een aantal barakken van gedek, afgedekt met een zinken dakbedekking; de vloeren bestonden uit aangestampte aarde. Iedere barak was d.m.v. 1,5 m hoge schotten verdeeld in hokken van 2 bij 3 meter. Er waren veldbedden, groene militaire dekens en klamboes beschikbaar.

Voeding

Het eten kwam uit een gaarkeuken, maar er werd ook clandestien zelf gekookt.

Water

Bij iedere barak stond een pomp om water te halen.

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 49

Doorn, Iens van - Dreiging onder de tropenzon, 1983, pg 174, 183

Russche, E. - Persoonlijke mededeling

Vrijdaal, B.S. - Persoonlijke mededeling

 

Index          West-Java-kampen