Bandoeng          Immanuel-Ziekenhuis              W-Java

 

                                                                                                8-3-2013

Opvangkamp

 

Ligging

Het Immanuel-Ziekenhuis (een Zendingshospitaal) lag aan de Kopoweg in het zuid-westelijk stads­deel, iets ten westen van het Raceterrein.

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

26-08-45 (1)

Midden-Java (2)

 

 

 

vr,ki (3)

 

 

 

 

 

 

xx-xx-1945

 

Evacuatie

 

0

vr,ki

ki=kinderen, vr=vrouwen

(1) en de daarop volgende periode

(2) ex-Japanse interneringskampen

(3) allemaal zieken

 

Wonen

Het ziekenhuis was vol (daarom werd naar noodopvang elders in de stad gezocht).

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 76

Quack, R.B. – RAPWI-rapport, Kampen in en rond Bandoeng, NIOD, IC 054943, pg 11

 

Index          West-Java-kampen