Tasikmalaja                Java Veem                       W-Java

 

                                                                                                                                                                         10-10-2011

 

Ligging

Java Veem was (volgens Ir. Keller) een fabriek van vaten voor citronella-olie, gele­gen aan Tjiawiweg 112, naast de kliniek van Dr Soekardjo, buurt Tjipedis.

Het kamp was ondergebracht in een grote loods (met gedek in kleine ruimten opgedeeld); op dit terrein was ook de TRI ondergebracht.

 

Kampcommandant

Koemier

 

Kampbewaking

TRI; per 21-8-1946: BI (departement van BB)

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

18-10-1945

Omgeving

 

22

22

ma,vr,ki

xx-xx-46 (1)

Tasik: Gevangenis

 

77

89

ma,vr,ki (2)

14-06-46 (3)

Band: Lodaja

 

92

181

ma,vr,ki

17-06-1946

 

Tjiam: Bandjarsari

22

159

jo,ma

25-10-1946

Tjiam: Bandjarsari

 

22 (4)

181

jo,ma

xx-xx-1946

 

Tasik: Galoenggoeng

 

 

ma,vr,ki (5)

xx-xx-1946

 

Tasik: Negarawangi

 

0

ma,vr,ki


jo=jongens, ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen

Band=Bandoeng, Tasik=Tasikmalaja, Tjiam=Tjiamis

(1) vermoedelijk omstreeks mei 1946

(2) mogelijk alleen mannen

(3) in 3 groepen op 3 opeenvolgende dagen: 14-06-1946 t/m 16-06-1946

(4) dezelfde groep, die op 17-06-1946 uit Java Veem vertrok

(5) allen Warga Negara Indonesia

 

Omstandigheden

voeding                 de kampleiding had weinig geld om eten te kopen (soms was er helemaal geen rijst)

sanitair                  zeer slecht (in kali tezamen met TRI-mannen)

brandhout             alles werd gesloopt om aan brandhout te komen

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 81

Grave, A. de – Persoonlijke mededeling

Keller, Ir – Verslag, NIOD, IC 055285, pg 2

 

 

 

Index          West-Java-kampen