Magelang                  Kaderschool                      M-Java

 

                                                                                                                                                                     27-2-2013

Opvangkamp, Republikeins kamp

 

Andere benaming

RAPWI-kamp III

 

Ligging

De Kaderschool is één van de gebouwen van het KNIL in het noord-oostelijk stads­deel. De Kaderschool wordt vermeld op de kaart in de Stedenatlas (nummer 5).

 

Kampbewaking

tot 20-11-1945: Britse troepen

na 20-11-1945: pemoeda’s, lokale politie

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 

OPVANGKAMP

 

 

 

xx-11-1945

Omgeving

 

 

 

ma,vr,ki (2)

20-11-1945

 

 

 

2500 (1)

ma,vr,ki

 

REPUBLIKEINS KAMP

 

 

 

20-11-1945

 

 

 

2500 (1)

ma,vr,ki

xx-xx-1945

Omgeving

 

500

3000

vr,ki

xx-xx-1945

 

Mag: Gevangenis

 

 

jo,ma

xx-xx-1945

 

Mag: 2e Bataljon

200

 

jo,ma

xx-xx-1946

 

Vrijgelaten

 

 

vr,ki

xx-xx-1946

 

Mag: Mètèseh (3)

 

 

vr,ki

xx-xx-1946

 

Jogja-kampen (4)

 

 

ma,vr,ki

jo=jongens, ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen

Jogja=Jogjakarta, Mag=Magelang

(1) sommige bronnen vermelden 3000 personen

(2) Indo-Europenanen, Ambonezen, Menadonezen

(3) eerst vrijgelaten, daarna weer opgepakt en naar Mètèseh gebracht

(4) republikeinse kampen, o.a. Barongan (vr,ki) en Poendoeng (jo,ma)

 

Omstandigheden

De Kaderschool was eerst een opvangkamp: dit gebouw werd in de loop van november 1945 door de steeds toe­ne­mende dreiging van de pemoeda’s een toevluchtsoord voor Indo-Europeanen, die voorheen niet door de Japanners wer­den geïnter­neerd, uit de omgeving (totaal 2500 à 3000 personen); zij werden beschermd door de Britse troepen.

Op 19-11-1945 werd door de Britse bevelhebber plotseling besloten tot onmiddellijke terugtrekking van alle Britse troepen naar Ambarawa. In de nacht van 19 op 20-11-1945 werd het Militair Ziekenhuis (waar alle APWI verbleven) geheel ontruimd: alle patiënten werden op vrachtauto’s onder zeer moeilijke omstan­digheden meegenomen naar Ambarawa. De evacuatie van de overige Nederlanders (de Indo-Europeanen in de Kader­school) werd door het ontbreken van voldoende transport­mogelijk­heden afgelast.

In de vroege morgen van 20-11-1945 ontdekten de mensen in de Kaderschool, dat alle Britse bescher­mings­troepen waren vertrokken: zij kwamen daarmee in republikeinse handen: de Kaderschool was een republi­keins kamp geworden.

 

voeding                zeer slecht: alle Britse voorraden in de goedangs werden door de pemoeda’s meegenomen;

alleen zakken met meel bleven achter: hiervan werd stijfselpap gemaakt

gezondheid           door de slechte voeding  raakte iedereen sterk vermagerd

vrijlating               sommige vrouwen en kinderen werden na ongeveer 6 weken vrijgelaten: zij mochten terug

                              naar hun inmiddels leeg-geplunderde huizen; in maart 1946 werden zij weer opgepakt en

                              in het kamp Mètèseh geïnterneerd

transporten           het is niet bekend of een deel van de vrouwen-en-kinderen rechtstreeks uit de Kaderschool

                              naar Mètèseh of de kampen bij Jogjakarta werden overgebracht of pas na tijdelijke vrijlating

 

Literatuur

Beckman Lapré, L. - Wij betaalden het gelag, 14.09.84, NIOD, IC 081622

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 105

Bussemaker, H.Th. – Bersiap! Opstand in het paradijs, 2005, pg 170, 183

Groen, P.M.H. – Patience and bluff, Mededelingen Sectie Militaire Geschiedenis 8, 1985, pg 142

Hoogenhuizen-Golder, Mw J.M. - Mededelingen, gedaan in Amsterdam 27.08.57, NIOD, IC 033872

Kampenlijst, NA, PGH 1419, pg 36 (400 ma,vr,ki)

NEFIS-rapport, BuZa 1093

Norel, O., Kawatberichten, Bersiap Special, juli 1998, pg 10-15

Ramaekers, G, - Persoonlijke mededeling

Tull, wingcommander T.S. –Situation reports 35, 39 (13-11-1945), LHC, Londen

 

 

Foto Kaderschool  ca 1915

 

 

Index          Kampen in Midden-Java