Tjiamis                       Kahoeripan                      W-Java

 

 

                                                                                                                                                                         18-1-2012

Andere beanming

Pengadjar Kahoeripan

 

Ligging

Deze onderneming lag hemelsbreed ongeveer 10 km ten zuiden van Tjiamis, te bereiken via Manondjaja, dat 5 km ten zuid-westen van Tjiamis lag. De rubber-onderneming Kahoeripan wordt vermeld op de Kaart van onder­nemingen (nummer 33), op de kaart van de Autowegen-atlas (nummer 49) en op de Topo­grafische kaart (41.41 B).

Het kamp was ondergebracht in enige bilik-huisjes.

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

18-10-1945

Tasikmalaja:

Negarawangi (1)

 

70 (2)

70

vr,ki,om

xx-10-1946

 

Tasikmalaja:

Negarawangi (3)

70

0

vr,ki,om

ki=kinderen, om=oude mannen, vr=vrouwen

(1) met vrachtauto’s in open laadbak

(2) ruwe schatting, gebaseerd op het getal van 68 in PGH 1419, pg 32

(3) in verband met evacuatie naar Gombong

 

Literatuur:

Adelhart Toorop, Ruud d’ – Persoonlijke mededeling

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 83

Kamplijst, NA, 2.10.17, PGH 1419, pg 32 (onderneming bij Tasikmalaja)

Kamplijst, NA, PGH 1419, pg 38 (juni 1946: 68 ma,vr,ki, Europeanen en Indo-Europeanen)

Verslag van ex-kampleider, CIB, 06.11.46, NIOD, IC 054656, pg 1

 

Foto’s

Adelhart Toorop, Ruud d’ – Persoonlijke mededeling (gemaakt in 1996)

 

Naamlijst

Adelhart Toorop, Ruud d’ – Persoonlijke mededeling

 

 

Foto’s

 

 

Naamlijst

 

 

Index          West-Java-kampen