Batavia                Kampong Makassar               W-Java

 

                                                                                                                                                                         13-3-2013

Japans kamp, Opvangkamp

 

Ligging

Dit kamp was gelegen in het uiterste zuiden van Meester Cornelis; het bestond uit 14 grote barakken. Vanaf begin januari 1945 was dit kamp een werkkamp, waar groente moest worden verbouwd voor alle kampen in Batavia en omgeving. In de bersiap-periode werd het een opvangkamp voor vluchtelingen en evacués. Het kamp lag vrij geïsoleerd en was kwetsbaar voor aanvallen van pemoeda’s.

 

Kampcommandant

kapitein Tanaka.(augustus 1945)

 

Kampleiding

Mw M.Witvoet, Mw J.J.A.Luyckx-Sleyfer, Mw Wetters (augustus 1945)

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 

JAPANS KAMP

 

 

 

15-08-1945

 

 

 

3500

vr,ki

 

OPVANGKAMP

 

 

 

xx-08-45 (1)

 

Vertrek (2)

 

 

vr,ki

xx-09-45 (1)

Kampen (3)

 

 

 

jo,ma

26-10-1945

 

 

 

289

ma,vr,ki

28-10-1945

 

Evacuatie (4)

 

0

ma,vr,ki

ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen

(1) gedurende de maanden augustus en september 1945

(2) op zoek naar familieleden

(3) voormalige Japanse kampen elders op Java,  i.v.m. familiehereniging

(4) voortijdige volledige ontruiming i.v.m. veiligheid (bedreigingen van pemoeda’s)

 

Voeding

Direct na de Japanse capitulatie werd meer eten verstrekt. Op 11-09-1945 en 13-09-1945 vonden voedsel­­droppings plaats. Er werd vers brood gebakken, voor eigen gebruik, maar ook voor de kamp­zieken­huizen in de stad.

Nieuwsvoorziening

Er was een radio aanwezig; via radio en post kwamen familieberichten binnen, waar­onder ook vele over­lijdens­berichten.

Corvee

Het zware corveewerk in de groente-teelt, lange tijd door de vrouwen verricht, werd overgenomen door jongens en mannen, die het kamp binnenkwamen (op zoek naar hun familie).

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 49

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse kampen, Deel I, 2000, pg 102, Deel II, 2002, pg 74

Hillen, Ernst - Kampjongen, 1994, pg 165-170

Luyckx, Ko - Het verbluffende kamp, 1945, pg 65-83

Vletter, M.E. de e.a. – Batavia/Djakarta/Jakarta, Beeld van een metamorfose, 1997, pg 70

 

Index          West-Java-kampen