Tegal                             Kampret                         M-Java

 

                                                                                                                                                                         15-10-2011

Andere benaming

Goedang Kampret

 

Ligging

Het kamp Kampret lag aan het einde van de Gajamstraat noord aan de westzijde van de straat, met uitzicht op de Prauwhaven; de poort was aan de zuidzijde van het kamp aan de Gajamstraat.

Het kamp was ondergebracht in een verbouwde loods, een magazijn van de Ruhaak Machine-fabrieken. De naam Kampret heeft betrekking op het feit, dat in de namiddag vleermuizen (kamprets) in- en uitvlogen.

 

 

Kampbewaking

eerst leden van de BKR, dan (van 6-11-1945 tot 21-12-1945) van een onbekende groep,

tenslotte de ALRI (Indonesische Marine)

 

Kampleiding

Mw Molleman (van de polikliniek), daarnaast Melanie Koster als 2e kampleidster

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

20-10-1945

Tegal: Lindeteves

 

 

 

vr,ki

21-10-1945

Brebes: Gevangenis

 

 

 

vr,ki

xx-xx-19xx

 

Vrijgelaten

 

 

vr,ki (1)

20-01-1946

 

Tegal: Zusterschool

308 (2)

0

vr,ki

ki=kinderen, vr=vrouwen

(1) een groep Ambonezen

(2) afgeleid uit de kampsterkte van het latere kamp Pangkah

 

Omstandigheden

sanitair                  ten zuiden van de loods stond een keukengebouw, waarvan de helft als badhok werd gebruikt

                              en de andere helft een rij toiletten bevatte

medische zorg     aan de zuidrand van het kamp bevond zich de polikliniek

gezondheid           er waren veel wandluizen in het kamp

toestand                tijdens het regiem van de primitief bewapende pemoeda’s was de toestand slecht: zeer slecht

                              eten (heel weinig rijst en wat moeras-gras als groente) met bijna dagelijks sterfgevallen van

                              zuigelingen en oude mensen; daarna verbeterde de toestand enigszins: men kreeg soms een

                              banaan en een lepel suiker

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 90

Boogaard, R., L.Hoestland en F.Scheers – Persoonlijke mededeling

Sieverts, Th. - Dagboek, NIOD IC 081888, pg 8

 

 

Index          Kampen in Midden-Java