Colombo                         Kandy                            Ceylon

 

                                                                                                                                                                     5-10-2013

 

Ligging

Kandy is een plaats op Ceylon, ongeveer 100 km ten noord-oosten van de hoofdstad Colombo. Het kamp lag 10 km ten oosten van de plaats Kandy, het bevond zich op een cacao-onderneming, in een heuvelachtig terrein, 600 meter boven zeeniveau. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het gebruikt door het Britse leger; Mount­batten had hier zijn hoofdkwartier.

 

De treinreis van de haven van Colombo naar Kandy duurde ongeveer 4 uur.

 

Kampcommandant

luitenant-kolonel J.J.Kerfoot, later majoor Hepburn (vanaf 10-12-1945)

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

11-12-1945

Semarang (1)

 

760

 

ma,vr,ki (a)

18-12-1945

Semarang (2)

 

895

 

ma,vr,ki (b)

19-12-1945

Semarang (3)

 

 

 

ma,vr,ki (c)

06-01-1946

Semarang (4)

 

450

 

ma,vr,ki

08-01-1946

Semarang (5)

 

1860

 

ma,vr,ki

11-01-1946

Semarang (6)

 

700

4500

ma,vr,ki

 

 

 

 

 

 

30-01-1946

 

Amsterdam (7)

 

 

ma,vr,ki

05-02-1946

 

Bangkok (8)

6

 

vr,ki

20-03-1946

 

Rotterdam (9)

534

 

ma,vr,ki

25-03-1946

 

Batavia (10)

33

 

vr,ki

12-04-1946

 

Amsterdam (11)

704

 

ma,vr,ki

18-05-1946

 

Rotterdam (12)

 

0

ma,vr,ki

ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen

(1) met de Venerable (vliegdekschip), vertrek uit Semarang 02-12-1945, naar B18

(2) met de Colossus, verrtrek uit Semarang 12-12-1945 naar B18

(3) met de Dunera, vertrek uit Semarang 13-12-1945

(4) met de Prinses Beatrix, vertrek uit Semarang 28-12-1945

(5) met de Dunera, vertrek uit Semarang 01-01-1946

(6) met de Venerable (vliegdekschip)

(7) met de Sibajak, aankomst Amsterdam 03-03-1946

(8) met ?

(9) met de Nieuw Amsterdam, aankomst Rotterdam 10-03-1946

(10) met de Nieuw Holland, aankomst Batavia ?

(11) met de Ruys, aankomst in Amsterdam 05-05-01946

(12) met de Kota Baroe, aankomst Rotterdam 11-06-1946

 

(a) voornamelijk weduwen en wezen uit Tjideng, ADEK, Kramat (naar kamp B18, later naar kamp 19)

(b) voornamelijk weduwen en wezen uit Ambarawa 6 en Ambarawa 7 (naar kamp 6)

(c) uit diverse opvangkampen in Semarang

 

Ziekten

Er heerste een mazelenepidemie, er waren strenge quarantaine-maatregelen genomen voor ca 500 personen

 

Ziekenhuis

Er was een ziekenhuis ingericht in een schoolgebouw, later in de gebouwen van het Britse hoofdkwartier

 

Inspectie

Kolonel Asjes voerde in februari 1946 een inspectie uit namens de RAPWI

 

Interviews

Vos de Wael, verbindingsofficier van de NEFIS, gesprekken met 350 bewoners van kamp B1.

 

 

Literatuur

Broeshart, A.C. e.a. – Vrede, maar geen bevrijding, 1989, pg 59

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel 2, 2000, pg 26

Groen, P.M.H. – Patience and bluff, Mededelingen Sectie Militaire Geschiedenis 8, 1985

MacGillavry, Annemie – Je kunt niet altijd huilen, 1978, pg 162 e.v.

Schouten, C. – RAPWI, Geschiedkundig overzicht, NIOD, IC 081820, pg 154-158

Springer, F. – Kandy, 1998

Vos de Wael, A.F.X.E.J. – Interviews met 350 kampbewoners, NA 2.21.281.17

Wiessner, Hans – RAPWI-kamp Kandy, Kawatberichten 12/4, pg 7-8, 12/5, pg 12-13 (1994)

 

 

Kaart Ceylon

Plattegrond Kamp

 

 

Naamlijst van geïnterviewden

 

 

Index          Kampen in Midden-Java                  Zeetransporten Semarang