Madioen                       Kanigoro                         O-Java

 

                                                                                                                                                                     19-11-2011

Ligging

De plaats Kanigoro lag ongeveer 3 km ten oosten van Madioen. Deze plaats ­wordt  vermeld op de Topo­grafische kaart (blad 51.41 C). De suikerfabriek Kanigoro wordt vermeld zowel op de Kaart van de onder­nemingen (nummer 4) als op de kaart in de Auto­wegen-Atlas (nummer 73), als ook op de Topografische kaart. De suikerfabriek lag ongeveer 3 km ten zuid-oosten van Madioen, ongeveer 2 km ten oosten van de weg van Madioen naar Oeteran.­

Het kamp was ondergebracht in enige huizen en/of  enige suiker-loodsen. Sommige rapporten geven aan, dat het kamp uit twee afzonderlijke gedeelten bestond, kamp 1 de huizen, kamp 2 de loodsen. Het kamp was omgeven door prikkeldraad.

 

Kampleiding

Mw I. van der Linde, Mw Coors (kamp 1), Hr Lapra (kamp 2), Mw F.C.Lo­ng

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

28-11-1945

Omgeving (1)

 

 

 

ma,vr,ki

xx-xx-1946

Mod: Soemobito

 

 

 

ma,vr,ki

xx-xx-1946

 

Plaosan: Bengka

 

 

vr,ki

05-02-1946

 

 

 

250 (2)

ma,vr,ki

16-02-1946

 

 

 

189

ma,vr,ki

xx-06-1946

Ngawi: Gevang.

 

 

 

jo,ma

22-08-1946

 

 

 

247

ma,vr,ki

15-10-1946

 

Evacuatie (3)

 

 

jo,ma

05-11-1946

 

Evacuatie (4)

 

 

ma,vr,ki

09-12-1946

 

 

 

78 (5)

ma,vr,ki

20-12-1946

 

Evacuatie (6)

 

 

ma,vr,ki

12-04-1947

 

 

 

154 (7)

ma,vr,ki

21-05-1947

 

Evacuatie (8)

 

0

ma,vr,ki

jo=jongens, ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen

Mod=Modjokerto; Gevang.=Gevangenis

(1) voornamelijk Madioen-stad, o.a. uit Huize

(2) 6 mannen, 168 vrouwen, 76 kinderen

(3) per trein naar Batavia, aankomst 17-10-1946 (Kramat-kamp)

(4) per trein naar Batavia, aankomst 07-11-1946 (Kramat-kamp)

(5) 20 mannen, 25 vrouwen, 33 kinderen

(6) per trein naar Batavia, aankomst 22-12-1946 (Kramat-kamp)

(7) allen Warga Negara Indonesia

(8) per trein naar Batavia, aankomst 23-5-1947 (Minangkabau-kamp)

 

Omstandigheden

voeding                 300 g rijst pppd, voldoende thee, suiker, zout

wonen                   elektriciteit aanwezig, weinig meubilair

sanitair                  goed, voldoende water

medische zorg     2 verpleegsters aanwezig, wekelijks doktersbezoek (Dr Midi), ernstig zieken nr Zkhs Madioen

sterfgevallen        tot 05-02-1946: 3 personen, later 19 personen (naamlijst aanwezig)

recreatie               geen materiaal aanwezig

zwemmen             zo nu en dan gelegenheid tot gebruik van zwembad (5 minuten lopen)

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 164

Dibbits, Mw C.M. – Persoonlijke mededeling

Interneringskampen op Java 15.05.46, NIOD, IC 061272 (lijst van kampen)

IRK-rapport 09.12.46, NIOD, IC 054592, nr 5 (kamp 2)

IRK-rapport, 05.12.46, NRK Landelijk Bureau, Blok Ned.Indië, Doos 2, Map 4, nr 31 (kamp 1), nr 32 (kamp 2)

IRK-rapport 12.04.47, NIOD, IC 032391

NEFIS-weekrapport, 22.08.46, CAD, AA 11 (kamp 1)

Rapport Intell. en Loyaliteitsonderzoek 18.10.46, NIOD, IC 014383-014384

Verslag bezichtiging kampen Midden- en Oost-Java, 16.02.46, NEFIS/CMI-document, BuZa 2164

Verklaring Opsporingsdienst Overledenen, NIOD, IC 080300

Verslag, NIOD, IC 055262=054585 = NA, AS 2232 (datum onbekend)

Walden, Martha - Legende van een leven, 1986, pg 115

 

Huidige situatie

De suikerfabriek bestaat nog steeds en is in volle productie; er staan nog een aantal employé-woningen, maar of

de huizen, waarin het kamp was ondergebracht, nog bestaan, is niet duidelijk (2007).

 

 

Foto enige huizen

 

 

 

Index          Kampen in Oost-Java