Soerakarta              Karangpandan                    M-Java

 

                                                                                                                                                                         14-11-2011

Andere benamingen           

Tawangmangoe, Hotel Lustoord

 

Ligging

De plaats Karangpandan lag ongeveer 30 km ten oosten van Soerakarta, op 400 m hoogte aan de voet van de vulkaan Lawoe. Het had een prachtig uitzicht op de vlakte van Soerakarta.

Van 10-10-1945 tot 09-11-1945 was hier een Opvangkamp voor zieken uit de Amabarawa-kampen (vergelijkbaar met de ziekentransporten naar Magelang en Wonosobo). Toen de bersiap ook hier uitbrak hebben de Engelsen de zieken weer teruggebracht naar Semarang.

Het Republikeinse kamp was ondergebracht in het hoofdgebouw van het voormalige hotel van de Mang­koe­nagaran (één van de vorsten van Solo) nabij Tawang­mangoe. Er waren 17 kamers beschikbaar voor de geïn­terneerden.

 

Kampcommandant (Republikeins kamp)

Siswo, Soerono; later Darjo, Maswo, Parso

 

Kampleiding (Republikeins kamp)

Hr C.W. de Kater, Hr W.Merghart (03.02.46)

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 

REPUBLIKEINS KAMP

 

 

 

xx-11-45 (1)

Srk: Kempetai-gebouw

 

190

190

jo,ma

07-11-1945

Sragen: Kl. Gevang.

 

60

250 (2)

jo,ma

xx-01-1946

 

Srk: Koesoemoj.

 

 

jo,ma (3)

03-02-46 (4)

 

 

 

227

jo,ma (5)

xx-xx-xx (6)

 

Evacuatie (7)

 

 

jo,ma

jo=jongens (boven 14 jaar), ma=mannen, zk=ernstig zieken en hun familieleden

Srk=Soerakarta; Kl. Gevang.=Kleine Gevangenis, Koesomoj.=Koesomojoedan

(1) gedurende de periode november-december 1945

(2) volgens Heycop 300

(3) allen APWI’s

(4) datum van het visitatiebezoek van het IRK

(5) behalve één totok en één Ambonees allen Indo-Europeanen

(6) mogelijk in meerdere transporten, uiterlijk 30.05.47                                                                                          

(7) via het kamp Koesoemojoedan in Soerakarta

 

Omstandigheden (republikeins kamp)

voeding                 - 200 g beras pppd, 250 g groente pppd, zelf koken, zelf brandhout halen uit het bos

- geen ontbijt; IRK zorgt voor enig voedsel en geld; soms bezoek aan pasar toegestaan

wonen                   - sommigen sliepen op matrassen, anderen op kokosmatten

- sommigen hadden dekens, sommigen hadden klamboes

- elektriciteit soms dagen lang niet aanwezig (dieselaggregaat defect, geen brandstof)

water                     water soms dagen lang niet aanwezig (pomp defect, geen brandstof aanwezig)

medische zorg     - geen dokter aanwezig, geneeskundige behandeling slecht, geen ziekenzaal

- na IRK-inspectie: extra medicijnen

- ernstig zieken naar Djebres (soms te voet dragen op brancard)

bezoek pers          in maart 1946 kwam de internationale pers op bezoek: de geïnterneerden ontvingen geld en sigaretten

hoog bezoek         tegelijk met het IRK bezochten president Soekarno en vice-president Hatta het kamp:

zij luisterden naar vele klachten, maar er trad naderhand weinig verbetering op

 

Literatuur (republikeins kamp)

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 148-149

Bruggen, M.P. van et al. - Djokja en Solo, Beeld van de Vorstensteden, 1998, pg 75

Bruggen, M.P. van - De geïnterneerde Europese en Indo-Europese burgers ..., Doctoraalscriptie, 1994, pg 22-28

Heycop, J.C. van - Indonesische interneringskampen (verslag), 12.12.46, NIOD, IC 047084

Huisingh, Herinneringen uit Japanse tijd, NIOD, IC 033211

IRK-rapport, 03.02.46, NRK Landelijk Bureau, Blok Ned.Indië, Doos 2, Map 4, Nr 23 = NIOD, IC 054861

Merghart, W. - Algemeen verslag, 26 .06.46, NIOD, IC 054825

Merghart, W. - Behandeling van geïnterneerden, 26.06.46, NIOD, IC 054824

Merghart, W. - Aanvullend verslag, 12.07.46, NIOD, IC 054828

Merghart, W. - Verslag inzake de politieke situatie in Soerakarta ..., 05.07.46, NIOD, IC 054822

NEFIS-rapport, 16.02.46, BuZa, NEFIS-document 2164 (227 mannen)

 

Foto’s/Tekeningen

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 149, 265

Bruggen, M.P. van et al. - Djokja en Solo, Beeld van de Vorstensteden, 1998, pg 74, 175

 

Huidige situatie (2007)

Het hoofdgebouw is ernstig verwaarloosd, maar wordt thans gerestaureerd.

 

 

Foto voorgevel

 

 

Index          Kampen in Midden-Java