Soerakarta            Karangpandan                 M-Java

 

 

Andere benamingen           

Tawangmangoe, Hotel Lustoord

 

Ligging

De plaats Karangpandan lag ongeveer 30 km ten oosten van Soerakarta, op 400 m hoogte aan de voet van de vulkaan Lawoe. Het had een prachtig uitzicht op de vlakte van Soerakarta.

Het republikeins kamp was ondergebracht in het hoofdgebouw van het voormalige hotel van de Mang­koe­nagaran (één van de vorsten van Solo) nabij Tawang­mangoe. Er waren 17 kamers beschikbaar voor de geïnterneerden.

 

Kampcommandant

republikeins kamp: Siswo, Soerono; later Darjo, Maswo, Parso

 

Kampleiding

republikeins kamp: Hr C.W. de Kater, Hr W.Merghart (03.02.46)

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 

OPVANGKAMP

 

 

 

 

10-10-1945 (1)

Ambarawa (2)

 

68

68

zk

09-11-1945

 

Semarang (3)

68

0

zk

 

REPUBL. KAMP

 

 

 

 

xx.11.45 (4)

Srk: Kempetai-gebouw

 

190

190

jo,ma

07.11.45

Sragen: Kleine Gevangenis

 

60

250 (5)

jo,ma

xx.01.46

 

Srk: Koesoemojoedan

 

 

jo,ma (6)

03.02.46 (7)

 

 

 

227

jo,ma (8)

xx.xx.xx (9)

 

Evacuatie (10)

 

 

jo,ma


Afkortingen/Noten

jo=jongens (boven 14 jaar), ma=mannen, zk=ernstig zieken en hun familieleden

Srk=Soerakarta

(1) volgens Prof. Groen, pg 103 (sommige bronnen vermelden een andere datum)

(2) uit diverse Ambarawa/Banjoebiroe-kampen, transport met vrachtauto’s met Brits-Ind. soldaten (Gurkhas)

(3) terug naar “geallieerd gebied” in verband met dreigende situatie

(4) gedurende de periode november-december 1945

(5) volgens Heycop 300

(6) allen APWI’s

(7) datum van het visitatiebezoek van het IRK

(8) behalve één totok en één Ambonees allen Indo-Europeanen

(9) mogelijk in meerdere transporten, uiterlijk 30.05.47

(10) via het kamp Koesoemojoedan in Soerakarta

 

Omstandigheden (opvangkamp)

De bedoeling van dit ziekentransport uit de omgeving van Ambarawa (onder leiding van de Engelsen) was, dat deze zieken in een rustige en koelere omgeving enigszins zouden kunnen herstellen van de ervaringen in de Japanse kampen. Waarschijnlijk ging het hoofdzakelijk om vrouwen en kinderen uit de vrouwenkampen (vergelijkbaar met de ziekentransporten naar Magelang en Wonosobo).

Half oktober werd ook in Soerakarta de toestand politiek en militair onduidelijk; na enige weken besloten de Engelsen te proberen de zieken naar de regio Semarang terug te brengen, maar aanvankelijk weigerden de plaatselijke autoriteiten de zieken te laten vertrekken. Pas na intensieve onderhandelingen tussen de Engelsen en de republikeinen met hulp van de Rode Kruis-autoriteiten in Soerakarta werd toestemming verleend om de zieken terug te brengen naar Semarang.

 

Omstandigheden (republikeins kamp)

voeding                 - 200 g beras pppd, 250 g groente pppd, zelf koken, zelf brandhout halen uit het bos

- geen ontbijt; IRK zorgt voor enig voedsel en geld; soms bezoek aan pasar toegestaan

wonen                    - sommigen sliepen op matrassen, anderen op kokosmatten

- sommigen hadden dekens, sommigen hadden klamboes

- elektriciteit soms dagen lang niet aanwezig (dieselaggregaat defect, geen brandstof)

water                      water soms dagen lang niet aanwezig (pomp defect, geen brandstof aanwezig)

medische zorg       - geen dokter aanwezig, geneeskundige behandeling slecht, geen ziekenzaal

- na IRK-inspectie: extra medicijnen

- ernstig zieken naar Djebres (soms te voet dragen op brancard)

bezoek pers           in maart 1946 kwam de internationale pers op bezoek: de geïnterneerden ontvingen geld en sigaretten

hoog bezoek         tegelijk met het IRK bezochten president Soekarno en vice-president Hatta het kamp: zij luisterden naar vele klachten, maar er trad naderhand weinig verbetering op

 

Literatuur (opvangkamp)

Groen, Prof. Dr. P.M.H. – Patience and bluff, Mededelingen Sectie Mil. Gesch., deel 8, 1985, pg 103, 135

Wingcommander T.S.Tull – Report, NIOD, IC 007447 (pg 11 van het rapport)

Wingcommander T.S.Tull – Sitrep 29, Liddell Hart Centre for Military Archives, London

 

Literatuur (republikeins kamp)

Beekhuis, H. – Republikeinse kampen in Nederlands-Indië, Deel 2.7, Soerakarta, 4e druk, 2001, pg 17

Bruggen, M.P. van et al. - Djokja en Solo, Beeld van de Vorstensteden, 1998, pg 75

Bruggen, M.P. van - De geïnterneerde Europese en Indo-Europese burgers ..., Doctoraalscriptie, 1994, pg 22-28

Heycop, J.C. van - Indonesische interneringskampen (verslag), 12.12.46, NIOD, IC 047084

Huisingh, Herinneringen uit Japanse tijd, NIOD, IC 033211

IRK-rapport, 03.02.46, NRK Landelijk Bureau, Blok Ned.Indië, Doos 2, Map 4, Nr 23 = NIOD, IC 054861

Merghart, W. - Algemeen verslag, 26 .06.46, NIOD, IC 054825

Merghart, W. - Behandeling van geïnterneerden, 26.06.46, NIOD, IC 054824

Merghart, W. - Aanvullend verslag, 12.07.46, NIOD, IC 054828

Merghart, W. - Verslag inzake de politieke situatie in Soerakarta ..., 05.07.46, NIOD, IC 054822

NEFIS-rapport, 16.02.46, BuZa, NEFIS-document 2164 (227 mannen)

 

Foto’s/Tekeningen:

Bruggen, M.P. van et al. - Djokja en Solo, Beeld van de Vorstensteden, 1998, pg 74, 175

 

 

Index