Blitar                        Karangtengah                     O-Java

 

                                                                                                                                                                     28-11-2011

Andere benaming

Kareng Tenga, LOG

 

Ligging

De naam Karangtengah wordt vermeld op de (schetsmatige) plattegrond van Blitar in de Stedenatlas als een dessa, gelegen in het zuid-oostelijke stadsdeel aan de Kanigoroweg. Deze vermelding is ook terug te vinden op de Topografische kaart (blad 53.43 A).

Het kamp Karangtengah was ondergebracht in enige grote zalen van het LOG (Land Opvoedings Ge­sticht), een groot gebouw met een gedeeltelijk ommuurde tuin.

 

Kampbewaking

Eerst pupillen van het LOG, later Indonesische soldaten

 

Kampleiding

Hr A.B.Badal

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

25-10-45 (1)

B: Gevangenis

 

175

175

jo,ma

11-02-46 (2)

 

 

 

177 (3)

jo,ma

15-05-46 (4)

 

 

 

246

jo,ma (5)

06-07-46 (6)

 

B: Pakoenden (ma)

 

 

jo,ma (7)

11-11-1946

 

Evacuatie (8)

 

 

jo,ma

xx-xx-19xx

 

Evacuatie

 

0

jo,ma

jo=jongens (12-20 jaar), ma=mannen

B=Blitar

(1) volgens Crompvoets: 21-12-1945

(2) datum van het visitatiebezoek van het IRK

(3) 80 jongens, 97 mannen (waaronder 3 paters)

(4) datum van de Lijst van interneringskampen

(5) bijna allen Indo-Europeanen (volgens Lijst 15-05-1946 allen Ambonezen en Menadonezen)

(6) volgens Crompvoets: xx-08-1945

(7) APWI

(8) per trein naar Batavia, aankomst 13-11-1946 (Minangkabau-kamp)

 

Omstandigheden

voeding                 ongol-ongol (balletjes gekookt stijfselmeel), sajoer bajam (spinaziesoep) met enige rijstkorrels

wonen                   weinig ruimte (50 cm pp), geen meubels, geen matrassen, geen klamboes

water                     voldoende badwater uit put

sanitair                  primitief in de buitenlucht

medische zorg     geen dokter, bijna geen medicijnen

gezondheid           sterk vermagerd, kleer- en wandluizen

zieken                   alleen zeer ernstig zieken naar ziekenhuis in Blitar

sterfgevallen        8 personen

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 180

Crompvoets, A. - Persoonlijke mededeling

Interneringskampen op Java 15.05.46, NIOD, IC 061272 (lijst van kampen)

Holterman, O. – Rapport internering Blitar, NA, AS 4954, pg 599-600

IRK-rapport 11.02.46, NRK Landelijk Bureau, Blok Ned. Indië, Doos 2, Map 4, nr 12 = NIOD, IC 054874

NEFIS-rapport, BuZa 2164, 16.02.46

ODO-verklaring 12.08.47, NIOD, IC 071102 (naamlijst van overledenen)

 

Plattegronden

Crompvoets, A. - Persoonlijke mededeling

 

 

Plattegrond

 

 

Index          Kampen in Oost-Java