Bandoeng                       Kareës                           W-Java

 

                                                                                                9-3-2013

Opvangkamp

 

Ligging

Dit kamp bestond uit huizen in een woonwijk in het zuidelijk stadsdeel. Tijdens de Japanse bezetting was het een vrouwenkamp; het werd toen begrensd door de Papandajanlaan, Tangkoeban Prahoelaan, Windoestraat, Galoengoenglaan, Halimoenlaan, Malabarlaan, Wajanglaan en Boerangranglaan.

 

Kampbewaking

Japanse militairen

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-10-45 (1)

Omgeving (2)

 

1200

1200

ma, vr,ki

25-12-1945

 

Bandoeng:

Dick de Hoog-School

1200

0

vr,ki

ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen

(1) gedurende de maanden october en november 1945

(2) bewoners van Zuid-Bandoeng zochten hier bescherming tegen het extremistische geweld

 

Wonen

Het Japanse kamp Kareës werd in november-december 1944 ontruimd (toen alle vrouwen en kinderen Ban­doeng moesten verlaten). De omheining van het kamp bleef bestaan.

Veiligheid

Het kamp Kareës lag ten zuiden van de spoorlijn, dus op een gegeven moment midden in republikeins gebied. Omdat het kamp voortdurend werd bedreigd door pemoeda’s vanuit de kampongs, werd het kamp bewaakt door een vrij groot aantal Japanse soldaten.

Corvee

Velen hadden werk (corvee) in het geallieerde gebied ten noorden van de spoorlijn; zij moesten dus regel­matig (dagelijks) door republikeins gebied om de spoorbaan te bereiken. Zij volgden meestal de kortste route (ca 1200 meter) via de Oosteindeweg; op het kruispunt Papandajan­laan/Oosteindeweg (een vijfsprong) en op de kruising Oosteindeweg/Boengsoeweg stonden vaak groepen pemoeda’s, die de doorgang probeerden te versperren; hier vonden enige ontvoeringen plaats (de gekidnapten kwamen rond Kerstmis 1945 vrij door inruil met gevangen genomen pemoeda’s).

Evacuatie

Eind december 1945 werd de situatie zo bedreigend, dat RAPWI besloot op 25-12-1945 het gehele kamp te ont­ruimen: met circa 60 Japanse vrachtauto’s (ieder met vier gewapende Japanners) werden in enige ritten via de Sumatrastraat naar Noord-Bandoeng allen overge­bracht naar de Dick de Hoog-School aan de Riouw­straat.

Huidige situatie (2007)

De woonwijk bestaat nog steeds.

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geďllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 77

Bengkok – Moesson 29/4 (15-09-84), pg 14-15 (evacuatie eind december 1945)

Bengkok – Moesson 30/2 (15-08-85), pg 14-15 (transport naar evacuatiecentrum Dick de Hoog)

Delden, Mary C. van – Bersiap in Bandoeng, 1989, pg 145

Dulm, J. van – Atlas Japanse kampen, Deel I, 2000, pg 120-121 (tevens plattegrond), Deel II, 2002, pg 101

Kop, Marcel van der  in H.A.M.Liesker – Je denk, ken niet maar ken!!, 1997, pg 358

Voskuil, R.P.G.A. – Bandoeng, Beeld van een stad, 1996, pg 89

 

Index          West-Java-kampen