Semarang                 Kebon Dalem                     M-Java

 

                                                                                                                                                                     23-2-2013

Opvangkamp

 

Ligging

Dit kamp was ondergebracht in een weeshuis (locatie onbekend).

 

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-11-45 (1)

Amb/Banj

 

123

123

ma,vr,ki

30-11-1945

 

 

 

123

ma,vr,ki

xx-12-1945

Amb/Banj

 

 

200

ma,vr,ki

15-01-1946

 

 

 

66

ma,vr,ki

xx-xx-1946

 

Evacuatie

 

0

ma,vr,ki

ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen

Amb/Banj=Japanse kampen in Ambarawa en Banjoebiroe

(1) eind november 1945

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 115

Scholtens – RAPWI-rapport M-Java, NIOD, IC 055795=SMG, Doos 0214, 1A, Evacuation, pg 1-6, tabel 2, 6

Schouten, C. – RAPWI-rapport, Geschiedkundig overzicht, NIOD, IC 81820, pg 116

 

 

Index          Kampen in Midden-Java