Wonosobo                   Kedjadjar                        M-Java

 

                                                                                                                                                                     25-2-2013

Republikeins kamp

 

Andere benaming

Dieng-kamp

 

Ligging

Kedjadjar lag ten noorden van Wonosobo aan de weg naar het Dieng-plateau aan de voet van de berg Praoe. Kedjadjar lag op ruim 1300 m hoogte, enige km verwijderd van Tambi (vrouwenkamp). Dit kamp werd aange­duid als “geheim kamp”.

Het is (nog) niet duidelijk in welk gebouw het kamp was ondergebracht.

 

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-xx-1946

Won: Won-kamp

 

 

 

jo,ma

21-08-46 (1)

 

Gomb: Barakk (2)

 

0

jo,ma

jo=jongens, ma=mannen

Gomb=Gombong, Won=Wonsobo

Barakk.=Barakkenkamp, Won-kamp=Wonosobo-kamp

(1) omstreeks deze datum volgens Hr Jongenburger

(2) in verband met gezinshereniging en evacuatie

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 101

Brief, 05.12.46, NA, AS 2231 (geheim kamp)

IRK-rapport, 23.08.46, NRK Landelijk Bureau, Blok Nederlands-Indië, Doos 2, Map 4, nr 68

Jongenburger, F.F. - Persoonlijke mededeling

Kampenlijst, NA, PGH 1419, pg 30 (mannenkamp)

Wingcommander T.S.Tull – Report, NIOD, IC 007426 (pg 3 van het rapport)

 

Naamlijst

Jongenburger, F.F. - Persoonlijke mededeling (zie onder Wonosobo-kamp)

 

 

Index          Kampen in Midden-Java