Buitenzorg             Kedoeng Halang                  W-Java

 

                                                                                                                                                                         11-3-2013

Opvangkamp

 

Andere benaming

Beatrix-kamp

 

Ligging

Dit kamp bestond uit het oorspronkelijke Beatrix-kamp (huizen aan de Beatrixlaan) en een aangrenzend deel van de nieuwe Europese villawijk Kedoeng Halang, alles gelegen ten oosten van de Tjili­woeng. Tijdens de Japanse bezetting verbleven hier gezinnen, waarvan de mannen moesten werken in diverse laboratoria van het Departement van Landbouw en ‘s Lands Plantentuin.

 

Kampleiding

Brits-Indische soldaten (Gurkha’s)

 

Kampbewaking

Brits-Indische soldaten (Gurkha’s), later Neder­landse militairen.

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-xx-45 (1)

Buitenzorg (2)

 

 

 

ma,vr,ki

21-11-1945

 

 

 

1700

ma,vr,ki

xx-xx-1945

Soekaboemi (3)

 

 

 

ma,vr,ki

xx-12-45 (4)

 

 

 

2700

ma,vr,ki

xx-xx-1946

 

Evacuatie (5)

 

 

ma,vr,ki

ki=kinderen, ma-mannen, vr=vrouwen

(1) gedurende de maanden oktober en november 1945
(2) Republikeinse kampen in Buitenzorg

(3) Opvangkampen in Soekaboemi

(4) begin december 1945

(5) vertrek naar Nederland (of naar een andere plaats in Indië?)

 

Dagboek van Hr Thung

In de Japanse tijd waren de huizen in het kamp omheind door gedčk, de ingang werd bewaakt door een Indonesische wacht. Op 3 of 4 oktober 1945 kwamen de eerste geallieerde militairen, die de bewaking van het kamp (met nog steeds dezelfde bewoners) overnamen. Vanaf 14 oktober, toen meer Gurkha’s in Buitenzorg aankwamen (gelegerd in de kazerne van het 14e Bataljon) werd de bewaking van het kamp geleidelijk opgevoerd tot ca 100 man. Op 01-12-1945 waren alle vrouwen en kinderen naar dit kamp overgebracht. Er ontstond een geregeld kampleven met distributie, blokhoofden, kamppolitie en een zieken­huisje. De wijk (het kamp) was niet omheind, het bleef er ‘s nachts onrustig. Deze situatie bleef tot eind 1946 bestaan, toen inmid­dels onder bescherming van een groot Nederlands garnizoen. Er was een Indo-Europese familie, die pas in februari 1947 zijn kampwoning verliet.

 

Huidge situatie (2007)

Het voormalige kamp is weer een woonwijk; er staan nog vrij veel vooroorlogse huizen.

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geďllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 55-56

Dulm, J. van e.a. –Atlas Japanse kampen, Deel I 2000, pg 106

NN - Na de vrede, 18 augustus 1945, NIOD IC 081483

Schouten, C.  – RAPWI Geschiedkundig overzicht, NIOD, IC 081820, pg 65

Steenis-Kruseman, M.J.van - Verwerkt Indisch verleden, 2e druk, 1990, pg 31 e.v.

Thung, P.J. - Persoonlijke mededeling

 

Index          West-Java-kampen