Soerakarta            Kempetai-gebouw                 M-Java

 

                                                                                                                                                                         4-11-2011

Andere benamingen

Hotel Sam Gie

 

Ligging

Het Kempetai-gebouw was ondergebracht in Hotel “Sam Gie” aan de Poerwasari­weg, in het centrum van de stad. Dit hotel is niet onder deze naam aangegeven op de kaart in de Stedenatlas. Op een Engelse stadskaart (waarop alle gebouwen met een Japanse bezetting zijn aangegeven) wordt het Sam Gie-hotel aangegeven als hoofdkwartier van de Kempetai, gelegen aan de zuidzijde van de Poerwasariweg-Lodjiwoe­roeng­weg, precies ten zuiden van de kraton van Mangkoenegaran (de noordelijke kraton), ongeveer overeenkomend met de plaats van Hotel Passarpon (nr 100) op de kaart in de Steden­atlas.

 

Kampcommandanten

Siswo, Soebekti

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

14-10-45 (1)

Omgeving (2)

 

 

250 (3)

jo,ma,om

xx-10-45 (4)

 

Vrijgelaten

 

 

jo,om

xx-10-1945

 

Srk: Koesoemoj.

 

 

ma (5)

xx-11-1945

 

Srk: Karangp.

190

0

jo,ma (6)

jo=jongens, ma=mannen, om=oude mannen

Srk=Soerakarta, Karangp.=Karangpandan, Koesoemoj.=Koesoemojoedan

(1) op 13-10-1945 werd de Japanse bezetting (70 man) “geïnterneerd” (schijngevecht)

(2) voornamelijk Soerakarta en Bojolali; sommigen eerste nacht in vroegere cavalerie-kazerne (Gladak)

(3) waaronder ongeveer 40 Ambonezen en Menadonezen

(4) na enige dagen werden een jongen van 11 jaar en enige oude mannen vrijgelaten

(5) enige ambtenaren

(6) enige Ambonezen en Menadonezen naar Batoerno bij Wonogiri (na enige weken vrijgelaten)

 

Omstandigheden

voeding                 slecht: 200 g rijst pppd, nauwelijks groente, geen vlees; bijvoeding van familieleden

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 149

Bruggen, M.P. van et al. - Djokja en Solo, Beeld van de Vorstensteden, 1998, pg 75

Bruggen, M.P. van - De geïntern. Eur. en Indo-Europese burgers ..., Doctoraalscriptie 1994, pg 13,21,22,38

Heycop, J.C. van - Indonesische interneringskampen (verslag), 12.12.46, NIOD, IC-047084

IRK-rapport, 03.02.46, NRK Landelijk Bureau, Blok Ned.Indië, Doos 2, Map 4, Nr 23 = NIOD, IC 054861

Merghart, W. - Algemeen verslag, 26.06.46, NIOD, IC 054825

Merghart, W. - Behandeling van geïnterneerden, 26.06.46, NIOD, IC 054824

Merghart, W. - Aanvullend verslag 12 .07.46, NIOD, IC 054828

 

Foto’s/Tekeningen

Bruggen, M.P. van et al. - Djokja en Solo, Beeld van de Vorstensteden, 1998, pg 171 (Hotel Passarpon)

 

Huidige situatie

Het gebouw is afgebroken en vervangen door winkels.

 

 

Index          Kampen in Midden-Java