Depok                               Kerk                            W-Java

 

                                                                                                                                                                         11-3-2013

Republikeins kamp

 

Andere benaming

Politiekazerne, Depok

 

Ligging

Depok lag ongeveer halverwege Batavia en Buitenzorg, ongeveer 4 km ten westen van de grote weg. Een plattegrond van Depok is enigszins af te leiden uit de Topo­grafische kaart (blad 37.38 A).

Het kamp was ondergebracht in de Kerk, een naast de kerk gelegen loods en mogelijk ook in de daartegenover gelegen Politiepost. Soms wordt gezegd, dat dit kamp was ondergebracht in het Gemeentehuis, maar volgens ooggetuigen is dat niet juist.

De benaming “Politiekazerne” (gebruikt door Johan Fabricius) is niet correct: de politie beschikte achter het Gemeentehuis over enige cellen, maar daarin was het kamp niet onderge­bracht.

 

Kampbewaking

pemoeda’s

 

Kampleiding

Mw Marie Loen-Muller Massis, Mw Adele Barkmeyer-de Vries

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

10-10-45 (1)

Omgeving

 

 

1000

vr,ki (2)

16-10-45 (3)

 

 

 

1000

vr,ki

17-10-1945

 

Bat: Carolus-Zkh

 

 

vr,ki (4)

17-10-1945

 

Buit: Kota Paris

 

 

vr,ki

17-10-1945

 

Buit: Ked Halang

 

0

vr,ki

ki=kinderen, vr=vrouwen

Bat=Batavia, Buit=Buitenzorg; Zkh=Ziekenhuis, Ked Halang=Kedoeng Halang

(1) volgens de Vletter: 11-10-1945 (alle huizen werden geplunderd, 33 doden)

(2) voornamelijk Indo-Europeanen, ook enkele Chinezen; enige oude mannen

(3) toevallig ontdekt door één of meer journalisten, waaronder Johan Fabricius

(4) door 30 Ghurka’s (olv Nederlandse officier de Winter)

 

Omstandigheden

voeding                 nauwelijks eten, nauwelijks drinken gehad

wonen                   in overvolle ruimten

water                     uit put op het terrein

toestand                voortdurend zeer bedreigende situatie

dreiging                hout opgestapeld rondom de loods met het plan brand te stichten

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 55

Fabricius, Johan - Hoe ik Indië terugvond, 1947, pg 100-120

Kolmus-de Vink, Telma - Vlucht naar het vaderland, 1987, pg 141 (aankomst Carolus-ziekenhuis)

NN - Na de vrede, 18 augustus 1945, NIOD, IC 081483

Schouten, Dr C. – RAPWI, Geschiedkundig overzicht, pg 63-67

Vletter, M.E. de - Batavia/Djakarta, Jakarta, Beeld van een metamorfose, 1997, pg 80

Young, Rita - Bersiap-special Kawatberichten, juli 1998, pg 15

Young, Wim - Persoonlijke mededeling

 

Index          West-Java-kampen