Poerworedjo                Klampok                         M-Java

 

 

                                                                                                                                                                     17-10-2011

Ligging

De plaats Klampok lag ongeveer 2 km ten noorden van Poerworedjo aan de Kali Serajoe (niet te verwarren met het veel grotere Poerworedjo ten zuid-zuid-westen van Magelang) en wordt vermeld op de Topografische kaart (blad 44.41 B).

De suikerfabriek Klampok wordt vermeld op de Kaart van Ondernemingen (nummer 1), op de kaart in de Auto­wegen-atlas (nummer 37), en op de ­Topografische kaart (blad 44.41 B, Engelse editie 1942). Het kamp was ondergebracht in twee, van elkaar gescheiden, complexen van fabrieks­woningen (9 ­huizen), kamp I en kamp II. Later, op 15-06-1946, werd een derde complex (blok E) toegevoegd voor WNI (1 huis).

 

 

Kampbewaking

TRI, later politie

 

Kampleiding

eerst:     Mw A.P. van der Zande-Hoedt en  Dr A.C.Zwaan

later:      Hr Sirag

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

29-03-1946

Poerbo: Bodjong (1)

 

325

325

jo,ma

06-04-46 (2)

Poerwo: Tipar (3)

 

859

1184

vr,ki

12-04-1946

Omgeving

 

8

1192

ma,vr (4)

22-08-46 (5)

 

 

 

1085 (6)

ma,vr,ki

01-10-1946

 

Evacua (7)

159

900

ma,vr,ki (8)

23-12-46 (9)

 

 

 

906 (10)

ma,vr,ki

01-01-1947

 

Evacua (11)

452

440

ma,vr,ki

07-01-1947

 

Evacua (12)

440

0

ma,vr,ki

jo=jongens (ouder dan 15 jaar), ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen

Poerbo=Poerbolinggo, Poerwo=Poerwokerto; Evacua=Evacuatie

(1) per vrachtauto

(2) gespreid over enige dagen

(3) per trein

(4) katholieke missionarissen (bisschop, 3 pastoors, 4 zusters)

(5) datum van het visitatiebezoek van het IRK

(6) in kamp I 707, in kamp II 378 personen (voornamelijk APWI, een bisschop en 4 zusters)

(7) lopen naar het station (5 minuten), per trein naar Batavia (Kramatkamp, aankomst 2-10-1946)

(8) APWI, inclusief Dr Zwaan en de priesters

(9) datum van het visitatiebezoek van de Bestandscommissie

(10) 198 mannen, 265 vrouwen en 443 kinderen

(11) per trein naar Batavia (Kramatkamp, aankomst 02-01-1947)

(12) per trein naar Batavia (Minangkabaukamp, aankomst 08-01-1947)

 

Omstandigheden

voeding                 250 g rijst pppd, later 300 g rijst, sajoer pppd, wekelijks een ei of wat vlees

wonen                   geen meubilair, vochtige huizen, overvol, geen elektrisch licht, sporadisch petroleumlicht

water                     eerst alleen putwater, later ook waterleiding

sanitair                  niet aanwezig

gezondheid           redelijk

medische zorg     Dr Zwaan, per 01-10-1946 Dr Soepardji

RK-pakketten       op 15-05-1946 werden 77 RK-pakketten ontvangen

sterfgevallen        sinds oktober 1945: 12 personen

 

Literatuur

Balgooy, Cap van – De Patjakker en de Heelmeester, De Indo, jan. 1998, pg 10

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 98

CIB-verslag, 26.11.46, NIOD, IC 055268=054595=054653

CIB-verslag, NIOD IC 054580=055261=Na, AS 2232, pg 7

CIB-bezoek, 23.12.46, NIOD, 055273 = NA, CZM 1990

IRK-rapport, 22.08.46, NRK Landelijk Bureau, Blok Nederlands-Indië, Doos 2, Map 4, nr 67

NEFIS-weekrapport, 26.04.46, CAD, AA 11 (315 ma, 428 vr, 441 ki)

NEFIS-weekrapport, 17.10.46, CAD, AA 12 (830 personen)

Sirag, J.E. – Persoonlijke mededeling

Verslag van kampen in Banjoemas, NIOD, IC 055272=054617=054656

Vogt, R. en W. - Persoonlijke mededeling

Voornaamste ervaringen in Midden-Java, NIOD, IC 030744

Vries, Mw B.V. de en Mw M.Elberts Doyer-van Slee, Verslag, NIOD, IC 055282=054591; NA, AS 2223

Zande-Hoedt, Mw A.P. van de - Verslag, NIOD, IC 055282=054591

Zwaan, Dr A.C. - Dagboek (06.12.45-19.09.46)

 

Naamlijsten

NEFIS-rapport, BuZa, NEFIS-document 2262 (transport 05.12.46: 903 personen)

NEFIS-rapport, BuZa, NEFIS-document 2262 (transport 08.01.47: 452 personen)

               (beide naamlijsten bevatten deels dezelfde namen !!)

Verslag van kampen in Banjoemas, NIOD IC 055272=054617=054656 (namen van overledenen en WN-groep)

 

 

 

Index          Kampen in Midden-Java