Sragen                  Kleine Gevangenis                M-Java

 

 

                                                                                                                                                                     13-11-2011

Ligging

Deze strafgevangenis (voor kortgestraften) lag in het centrum van Sragen, naast de Europese Lagere School aan de Grote Postweg, de weg van Soerakarta naar Ngawi.

Het kamp was ondergebracht in 4 kleine cel-ruimten (elk geschikt voor ongeveer 10 personen).

 

Kampbewaking

cipiers en criminele gevangenen

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

14-10-1945

Omgeving (1)

 

80

80 (2)

jo,ma

07-11-1945

 

Srk: Karangp (3)

80

0

jo,ma

jo=jongens (boven 15 jaar), ma=mannen

Srk=Soerakarta; Karangp=Karangpandan

(1) Europeanen en Indo-Europeanen uit Sragen en vooral ook van omliggende suiker-ondernemingen

(2) volgens Merghart: 60

(3) in 2 vrachtwagens

 

Omstandigheden

voeding                 onvoldoende: dagelijks 2x6 eetlepels rijst met wat groente, ‘s nachts kleding ruilen tegen eten

wonen                   overvol (20 man/cel), nauwelijks ligruimte, elektrisch licht aanwezig

water                     put-water, in de cellen voldoende drinkwater

sanitair                  houten ton in een hoek van de cel-ruimte (elke dag geleegd)

luchten                  dagelijks 5 à 10 minuten; gelegenheid om vlug bij de put te baden (zonder zeep)

kleding                  alleen de kleding, die men aan had

medische zorg     soms een arts, die langs liep, maar de zieken werden niet geholpen

zieken                   veel dysenterie, geen sterfgevallen

toestand                bewakers hadden vijandige houding, maar geen mishandelingen

familiecontact     geen

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 155

Merghart, W. - Behandeling van geïnterneerden, 26.06.46, NIOD, IC 054824

Merghart, W.- Aanvullend verslag, 12.07.46, NIOD, IC 054828

Merghart, W. - Verslag inzake de politieke situatie in Soerakarta ..., 05.07.46, NIOD, IC 054822

Wal, E. van der - Persoonlijke mededeling (gesprekken met oud-kampbewoners)

 

Foto’s:

Wal, E. van der - Persoonlijke mededeling

 

Huidige situatie

Deze Gevangenis is thans in gebruik als Huis van bewaring (2007).

 

 

Foto voorgevel

 

 

Index          Kampen in Midden-Java