Soerakarta                    Kletjo 1                          M-Java

 

                                                                                                                                                                     4-11-2011

Ligging

De plaats Kletjo lag 2 km ten westen van Poerwosari, dat op zijn beurt ongeveer 2 km ten westen van Soera­karta lag (aan het eind van de Poerwosariweg). In Kletjo waren twee kampen, Kletjo 1 en Kletjo 2.

Kletjo 1 was ondergebracht in een schoolgebouw.

 

N.B.       Het kamp Kletjo wordt ook genoemd bij de interneringskampen tijdens de Japanse bezetting: in dit gebouw (de één spreekt van een schoolgebouw, de ander van een kazerne) werden gedurende 3 dagen (van 24.12.42 tot 27.12.42) vrouwen en kin­deren ondergebracht, die vervolgens naar het kamp Soemo­wono gingen. Het betrof hier dus een soort doorgangskamp voor de omgeving van Soerakarta. Het is niet duidelijk of dit inter­nerings­kamp in Kletjo dezelfde lokatie had als één van de repu­blikeinse kampen in Kletjo.

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

19-04-1946

Srk: Temoeloes

 

 

 

vr,ki

xx-xx-19xx

 

Evacuatie (1)

 

 

vr,ki

ki=kinderen, vr=vrouwen

Srk=Soerakarta

(1) via het evacuatiekamp Koesoemojoedan in Soerakarta

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 149

Bruggen, M.P. van e.a. - Djokja en Solo, Beeld van de Vorstensteden, 1998, pg 67

Merghart, W. - Behandeling van geïnterneerden, 26.06.46, NIOD, IC 054824, pg 3

Merghart, W. - Verslag inzake de politieke situatie in Soerakarta ..., 05.07.46, NIOD, IC 054822

Wal, E. van der - Persoonlijke mededeling

 

 

Index          Kampen in Midden-Java