Soerakarta                    Kletjo 2                          M-Java

 

                                                                                                                                                                     4-11-2011

Ligging

De plaats Kletjo lag 2 km ten westen van Poerwosari, dat op zijn beurt ongeveer 2 km ten westen van Soerakarta lag (aan het eind van de Poerwosariweg). In Kletjo waren twee kampen, Kletjo 1 en Kletjo 2.

Kletjo 2 was ondergebracht in een loods van een touwfabriek (sisal-fabriek); het was omgeven door prikkel­draad. In de fabriek werd nog gewerkt.

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-xx-1946

Omgeving (1)

 

 

 

vr,ki (2)

30-01-1946

Omgeving (3)

 

50 (4)

 

vr,ki (2)

xx-05-1946

 

Evacuatie (5)

 

0

vr,ki

ki=kinderen, vr=vrouwen

(1) Soerakarta en directe omgeving

(2) Indo-Europeanen, die tijdens de Japanse bezetting buiten de kampen bleven

(3) Bojolali en directe omgeving

(4) de andere 50 vrouwen en kinderen uit Bojolali gingen naar Soekoardjo

(5) transport naar Panasan (vliegveld), hurkend in vrachtwagens; dezelfde dag per vliegtuig naar Semarang

 

Omstandigheden

voeding                 absoluut onvoldoende

wonen                   in volle loods, slapen op matten op de vloer

wassen en baden  in provisorisch gebouwde badhokken (van gedek), waterleiding aanwezig

sanitair                  zeer slecht, provisorisch in de tuin

bagage                   niet afgenomen

ruilhandel             met de bevolking over het gedek: kleding tegen voedsel

medische zorg     niet aanwezig, velen hadden luizen, vooral hoofdluizen

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geďllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 149

Bruggen, M.P. van e.a. - Djokja en Solo, Beeld van de Vorstensteden, 1998, pg 67

Merghart, W. - Behandeling van geďnterneerden, 26.06.46, NIOD, IC 054824, pg 3

Merghart, W. - Verslag inzake de politieke situatie in Soerakarta ..., 05.07.46, NIOD, IC 054822

Pakhan – Ik ben anders, pg 19

Wal, E. van der - Persoonlijke mededeling

 

 

Index          Kampen in Midden-Java