Soerakarta            Koesoemojoedan                  M-Java

 

                                                                                                                                                                     21-3-2013

Andere benaming

Broederschool, Rode Kruis-gebouw

 

Ligging

De Broederschool (van de Broeders van Maastricht) was in het centrum van de stad aan de Kerkstraat 5, naast het klooster. Het was een lang stenen gebouw. Een gebouw aan de overzijde van de straat, het zogenaamde Boarding House, was een opslagplaats van goederen, maar werd ook gebruikt voor het onderbrengen van mensen.

Dit kamp was eerst een interneringskamp voor mannen, later het doorgangskamp van de POPDA (evacuatie naar Batavia of Semarang) voor geïnterneerden van Midden- en Oost-Java, in gebruik door het Internationale Rode Kruis.

 

Kampcommandant

Verzamelkamp: lt Soetrisno (POPDA)

 

IRK-vertegenwoordiger

Hr R.V.Röhrich

 

Kampleiding

steeds wisselende personen, o.a. Mw G.Landauw (09.04.47)

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 

Opvangkamp

 

 

 

 

xx-10-45 (1)

Midden-Java (2)

 

 

 

ma,vr,ki (3)

xx-xx-45 (4)

 

Omgeving (5)

 

 

ma,vr,ki

xx-01-1946

 

Srk: Manishardjo

 

 

jo,ma

26-03-1946

 

Srk: Manishardjo

 

 

jo,ma

 

Verzamelkamp

 

 

 

 

13-06-1946

Omg Soerak (6)

 

 

 

ma,vr,ki

13-07-1946

Omg Klaten (7)

 

 

 

ma,vr,ki

13-07-1946

Omg Sragen (8)

 

 

 

ma,vr,ki

xx-07-1946

 

Evacuatie (9)

 

 

ma,vr,ki

xx-09-1946

Omg Soerak (6)

 

 

 

ma,vr,ki

xx-09-1946

Omg Klaten (7)

 

 

 

ma,vr,ki

xx-09-1946

Omg Sragen (8)

 

 

 

ma,vr,ki

27-09-1946

 

Evacuatie (10)

 

 

ma,vr,ki

17-12-46 (11)

 

 

 

58 (12)

ma,vr,ki

09-04-47 (13)

 

 

 

82 (14)

ma,vr,ki

xx-xx-47 (15)

 

Evacuatie (10)

 

0

ma,vr,ki

ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen

Srk=Soerak=Soerakarta; Omg=Omgeving

(1) en gedurende de maand(en) daarna

(2) o.a. de voormalige Japanse kampen in Semarang, Ambarawa, Banjoebiroe (per vrachtauto)

(3) mensen, die terug wilden naar hun vooroorlogse woonplaatsen of ondernemingen

(4) kortere of langere tijd na aankomst

(5) mensen, die doorreisden naar hun woonplaatsen of ondernemingen

(6) de Republikeinse kampen Karangpandan, Kletjo, Mandjoeng (vr)

(7) de Republikeinse kampen Manishardjo, Gantiwarno, Tjepper, Tegaljoso

(8) het Republikeinse kamp Ngebang

(9) per vliegtuig naar Semarang of Batavia (via vliegveld Panasan bij Soerakarta)

(10) per trein naar Batavia

(11) peildatum: eerste bezoek van het IRK

(12) 25 mannen, 22 vrouwen, 11 kinderen

(13) peildatum: tweede bezoek van IRK

(14) 5 mannen, 39 vrouwen, 33 kinderen, 5 Ambonese verpleegsters

(15) uiterlijk 30-05-1947

 

Omstandigheden

voeding                 250 g rijst pppd, er was voldoende zout, suiker en thee

wonen                   goede toiletten, voldoende water, elektriciteit aanwezig

gezondheid           goed

kleding                  goed

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 149-150

Bruggen, M.P. van et al. - Djokja en Solo, Beeld van de Vorstensteden, 1998, pg 76

Groot, Mw J. de - Mededelingen over de extremistentijd, NIOD, IC 059036

Heycop, J.C. van - Indonesische interneringskampen (verslag), 12.12.46, NIOD, IC 047084

IRK-rapport, 07.12.46, NIOD, IC 054592, nr 8

IRK-rapport, 09.04.47, NRK Landelijk Bureau, Blok Ned.Indië, Doos 2, Map 4, Nr 85 = NIOD, IC 054655

Rapport, 10.01.47, NA, PGH 1419, pg 18 (65 geïnterneerden)

Röhrich, Vic R.E. - Persoonlijke mededeling

Tijn, B. van - Mededelingen uit een gesprek op 22.06.46, NIOD, IC 054818

Verslag CIB 19.10.46, NIOD, IC 055261=054580

Verslag, NIOD, IC 055264

Verslag Subcommissie van de Bestandscommissie, 18.12.46, NIOD, IC 055273 = NA, CZM 1990

Wal, E. van der – Bersiap-kampen van voormalige inwoners uit Salatiga 1945-1947, maart 2005, pg 61-65

 

Foto’s/Tekeningen

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 149 ( 2001), 265 (2007)

Wal, E. van der – Bersiap-kampen van voormalige inwoners uit Salatiga 1945-1947, juli 2006, pg 65 (2001)

 

Naamlijsten

NEFIS-rapport, BuZa, NEFIS-document 2262, transport 09-02-47 (32 personen)

 

Huidige situatie

De Broederschool is nog steeds in gebruik als school onder leiding van Rooms-Katholieke broeders (2007)

 

 

Foto voorgevel

 

 

Index          Kampen in Midden-Java