Cheribon                    Kolectoran                       W-Java

 

                                                                                                                                                                         7-10-2011

 

Ligging

Kolectoran was het gebouw van de Ontvanger der Belastingen (vandaar de naam), op de stadskaart aangeduid als ’s Lands Kas, hoek Tjangkol en Gadeam.

 

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

08-11-1945

Cher: Gevangenis

 

253

253

ma,vr,ki

xx-11-45 (1)

 

 

 

265 (2)

ma,vr,ki

26-04-46 (3)

 

Evacuatie (4)

 

0

ma,vr,ki

ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen

Cher=Cheribon

(1) medio november 1945

(2) 77 mannen, 90 vrouwen, 98 kinderen (RAPWI-rapport)

(3) en op 04-05-1945

(4) per trein naar Batavia (station Manggarai)

 

Omstandigheden

voeding                 800 g rijst pppd, enige groente; later steun van speciaal comité buiten de kampen

wonen                   redelijk

recreatie                              weinig of niets; na 18.00 uur zingen verboden

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 86

Borneo Post (dagblad), 27.04.46, NIOD, IC 062295, pg 2

NEFIS-weekrapport, 26.04.46, CAD, AA 11 (eerste groep APWI per trein vertrokken naar Batavia op 25.04.46)

Quack, R.B. - RAPWI-rapport Bandoeng, NIOD, IC 054946, pg 64, 65

Toorop, Mw D.C. e.a. - Mededelingen uit gesprekken ..., 29.04.46, NIOD, IC 054890, pg 12

 

Foto’s/Tekeningen

Zweers, Louis - Een geblindeerde trein uit Cheribon, Haagsche Courant 12.08.95, pg 7

 

 

Index          West-Java-kampen