Jogjakarta                  Kota Baroe                       M-Java

 

                                                                                                                                                                     26-10-2011

Andere benaming

Opak Progo

 

Ligging

Kota Baroe was een woonwijk direct ten noorden van de spoorlijn en ten oosten van de rivier (Kali Tjode). De naam “Kota Baroe” wordt niet vermeld op de kaart in de Stedenatlas, maar wel in de onderschriften van enige foto’s in “Djokja en Solo, Beeld van de Vorstensteden” (pg 146 en 147).

Het kamp bestond uit 15 huizen in deze woonwijk, omgeven door prikkeldraad. Het werd ook aangeduid met Opak-Progo: de Opak-weg en de Progo-weg waren zij­straten van de noord-zuid lopende Mataram-boulevard in Kota Baroe. Som­mige geďnter­neerden verbleven (samen met anderen) in hun eigen huis.

 

Kampcommandant

Fajakoen

 

Kampleiding

Mw W.H. van der Beek-Puyt

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-xx-19xx

Omgeving (1)

 

 

 

ma,vr,ki

08-02-46 (2)

 

 

 

208 (3)

ma,vr,ki

31-05-1946

 

Jogja: Sandčn

 

 

vr,ki

01-06-1946

 

Jogja: Ganjoeran

 

 

ma,vr,ki

04-06-1946

Jogja: Barongan C

 

 

 

ma,vr,ki

07-06-1946

 

Jogja: Barongan C

 

 

ma,vr,ki

09-06-46 (4)

 

 

 

 

ma,vr,ki

13-11-1946 ?

 

Evacuatie (5)

 

0 ?

ma,vr,ki

ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen

(1) voornamelijk Jogjakarta-stad

(2) datum van het visitatiebezoek van het IRK

(3) 197 vrouwen-en-kinderen, 11 mannen (30 Europeanen, rest Indo-Europeanen)

(4) interne verhuizing naar Opak Progo, huisnummer 1, 3 en 5 ?

(5) via het kamp Bintaran in Jogjakarta: per trein naar Solo, per vliegtuig naar Semarang, per boot naar Batavia

 

Omstandigheden

voeding                 150 g rijst pppd, zelf betalen, zelf koken

wonen                   huur zelf betalen, licht en water zelf betalen

gezondheid           veel zieken

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geďllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 139

Beek-Puyt, Mw W.H. van der - Dagboekfragment

Beek-Puyt, Mw W.H. van der - Kampverslag, NIOD, IC 055276

Ende, Mona von – Persoonlijke mededeling (kamplied)

Habraken, Hr F. - Persoonlijke mededeling

IRK-rapport 08.02.46, NRK Landelijk Bureau, Blok Ned. Indië, Doos 2, Map 4, nr 14 = NIOD, IC 054870

Jonkers, A. - In gevangenschap bij de Republik Indonesia 22.06.46, NIOD, IC 054816

Munsterman, H.M. – Mededeling, NIOD, IC 054817, pg 6-7

NEFIS-document 16.02.46, BuZa 2164 (208 vr,ki)


 

Index          Kampen in Midden-Java