Buitenzorg                  Kota Paris                       W-Java

 

                                                                                                                                                                         11-3-2013

Opvangkamp

 

Ligging

Dit kamp bestond uit een kleine woonwijk in het noord-westen van de stad, begrensd door de Schenck de Jongweg aan de noordzijde, de westzijde en de zuidzijde.

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

17-10-45 (1)

Depok: Kerk

 

 

 

vr,ki

17-10-1945

Buit: Gevang

 

 

 

jo,ma

21-11-1945

 

 

 

1600

ma,vr,ki

14-12-45 (2)

 

Buit: Ked. Hal. (3)

1600

0

ma,vr,ki

ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen

Buit=Buitenzorg; Gevang=Gevangenis, Ked.Hal.= Kedoeng Halang

(1) en daarop volgende dagen
(2) en de volgende 2 dagen: volledige ontruiming i.v.m. de
geïsoleerde ligging van het kamp (moeilijk te

beveiligen tegen aanvallen van pemoeda’s)

(3) transport met vrachtauto’s onder bescherming van ca 1000 Brits-Indiërs; ook alle huisraad, meubilair,

kranen, pompen e.d. werd overgebracht; het transport verliep zonder incidenten.

 

Dagboek van Hr Thung

Op 28 september 1945 werd begonnen dit kamp onder auspiciën van de zojuist opgerichte afdeling Buiten­zorg van het Rode Kruis schoon te maken voor verwachte terugkerende ex-geïnterneerden. Op 1 oktober arriveerden 10 man Nederlands RAPWI-personeel om dit project te leiden. Op 14 en 15 oktober werden hier vrouwen en kinderen uit Buitenzorg ondergebracht onder bescherming van Engelse militairen. Op 1 december komt een groep vrouwen en kinderen uit Kedoeng Halang om aldaar plaats te maken voor vrouwen en kinderen uit Depok en Soeka­boemi.

 

Huidige situatie (2007)

Het voormalige kamp is weer een woonwijk; er staan nog vrij veel vooroorlogse huizen.

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 57

Diessen, J.R. van – Stedematlas Nederlands-Indië, 1998, pg 74 (plattegrond)

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse kampen, Deel 1, 2000, pg 106

Schouten, C.  – RAPWI Geschiedkundig overzicht, NIOD, IC 081820, pg 65-67

Steenis-Kruseman, M.J. van - Verwerkt Indisch verleden, 2e druk, 1990, pg 31 e.v.

 

 

Index          West-Java-kampen