Djember††††††††††††††††††††††††† Kotok††††††††††††††††††††††††††† O-Java

 

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 19-12-2011

Andere benaming

Kottok

 

Ligging

Djember lag ongeveer 30 km ten zuid-westen van Bondowoso.

De plaats Kotok lag aan de spoorlijn Djember-Kalisat, op ongeveer 14 km ten noord-oosten van Djember en ongeveer 4 km (hemelsbreed) ten westen van Kalisat. Deze plaats wordt niet vermeld op de Kaart van de onder≠nemingen of op de kaart in de Autowegen-atlas, maar wel op de Topografische kaart (blad 57.43 B).

Het kamp was ondergebracht in een aantal administrateurswoningen van de Besoeki Tabaks≠maatschappij (RCMA). Het kamp was omgeven door bamboe gedek.

Dit kamp was eerst een vrouwenkamp; later kwamen de jongens en mannen erbij in verband met de evacuatie.

.

Kampcommandant

Moh. Rais (Wedono van Kalisat)

 

Kampleiding

Mw M.H.Edie-Horsting

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

21-04-1946

Omgeving (1)

 

 

 

vr,ki

xx-05-1946

Djember: Batašn I

 

 

 

vr,ki

xx-xx-1946

Banj: Kendenglemboe

 

 

 

vr,ki

09-09-46 (2)

 

 

 

842 (3)

vr,ki

09-10-1946

 

Evacuatie (4)

 

 

vr,ki

xx-12-1946

Djember: Batašn II

 

 

 

jo,ma

xx-12-1946

 

Evacuatie (5)

 

 

ma,vr,ki

xx-05-1947

 

Evacuatie (6)

 

 

ma,vr,ki

jo=jongens, ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen

Banj=Banjoewangi

(1) uit (gehele) residentie Besoeki

(2) datum van het visitatiebezoek van het IRK

(3) waaronder ook 3 oude mannen

(4) naar De Wijk in Malang, dan per trein naar Batavia, aankomst 12-10-1946 (Minangkabau-kamp)

(5) idem, aankomst 13-12-1946 (Kramta-kamp)

(6) idem, aankomst 18-05-1947 ((Minangkabau-kamp)

Omstandigheden

voeding†††††††††††††††† 200 g rijst pppd, groente, tempe, koffie, suiker, zout; inkopen bij de poort mogelijk

wonen†††††††††††††††††† overvol

water†††††††††††††††††††† absoluut onvoldoende

sanitair††††††††††††††††† slecht (onvoldoende water)

medische zorg†††† wekelijks doktersbezoek; verpleegster aanwezig

familiecontact†††† regelmatig brieven sturen mogelijk

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. Ė GeÔllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 215-216

Brief Gouvernementssecretaris 12.12.46, NA, AS, 2.10.14, 2231

IRK-rapport, 09.09.46, NRK Landelijk Bureau, Blok Nederlands-IndŽ, Doos 2, Map 4, nr 75

ODO-verklaring 15.11.47, NIOD IC 073895

Rapport, NIOD IC 055271=054579

Rapport, 09.12.46, NA, PGH, 2.10.17, 1419, pg 22 (600 vrouwen)

Ullrich, H.G.Th. - Persoonlijke mededeling

 

Fotoís

Ullrich, H.G.Th. (van het stationnetje van Kotok)

 

 

Foto

 

 

Index††††††††† Kampen in Oost-Java