Batavia                           Kramat                          W-Java

 

                                                                                                                                                                         21-3-2013

Japans kamp, Opvangkamp

 

Ligging

Dit kamp was gelegen aan de Kramatweg, de verbindingsweg van Batavia met Meester Cornelis. Tijdens de Japanse bezetting was het een vrouwenkamp, in de bersiap-periode werd het een Opvangkamp voor vluchte­lingen en evacués.

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 

JAPANS KAMP

 

 

 

15-08-1945

 

 

 

2000

vr,ki

 

OPVANGKAMP

 

 

 

xx-08-45 (1)

 

Vertrek (2)

 

 

vr,ki

xx-09-45 (1)

Kampen (3)

 

 

 

jo,ma

19-10-1945

 

 

 

2000 (4)

ma,vr,ki

xx-xx-19xx

 

 

 

 

ma,vr,ki

xx-02-1946

 

 

 

2400

ma,vr,ki

xx-xx-46 (5)

 

Evacuatie (6)

 

0

ma,vr,ki

jo=jongens, ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen

(1) gedurende de maanden augustus en september 1945 (en nog later?)

(2) op zoek naar familieleden

(3) voormalige Japanse kampen elders op Java,  i.v.m. familiehereniging

(4) peildatum Schouten pg 25

(5) datum opheffing van kamp onbekend

(6) naar elders op Java, Nederland, Australië en andere bestemmingen

 

Wonen

Het kamp bestond uit woonhuizen; de huizen en garages (die ook gebruikt werden als woon­ruimte) waren vaak

in een zeer slechte conditie; lekkages van daken konden niet worden verholpen.

Sanitair

De toiletten waren vies, de riolering functioneerde vaak niet.

 

Huidige situatie (2007)

Het voormalige kamp is nog steeds een woonwijk; de huizen zijn veelal verwaar­loosd.

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 49-50

Fabricius, Johan - Hoe ik Indië terugvond, 1947, pg 88

Dulm, J.  van e.a. – Atlas Japanse kampen, Deel  I, 2000, pg 94

NIBEG-rapport, 28.02.46, NIOD, IC 060374, pg 3

Schouten, C. – RAPWI Geschiedkundig overzicht, NIOD, IC 081820, pg 25

Vletter, M.E. de e.a. – Batavia/Djakarta/Jakarta, Beeld van een metamorfose, 1997, pg 71

 

Naamlijsten

zie www.japanseburgerkampen.nl onder Kramat lijst augustus 1945 (1200 personen)

 

Kampplattegrond

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 50

 

Evacuatie per trein naar Batavia 27-9-1946 - 30-5-1947

Transporttabel categorie 4

 

Index          West-Java-kampen