Bandoeng                         LOG                            W-Java

 

                                                                                                9-3-2013

Japans kamp, Opvangkamp

 

Andere beanming

LOG Bandoeng

 

Ligging

Het Land Opvoedings Gesticht voor jongeren bevond zich aan de Daendelsweg, direct ten zuiden van de Groote Postweg in het oosten van de stad, thans Jalan Jakarta.

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 

JAPANS KAMP

 

 

 

15-08-1945

 

 

 

2700

kr

26-08-1945

 

Band: Tjihapit

2700

0

kr

 

OPVANGKAMP

 

 

 

xx-11-45 (1)

Midden-Java (2)

 

 

 

vr,ki (3)

xx-xx-xx (4)

 

Evacuatie

 

 

vr,ki

ki=kinderen, vr=vrouwen

Band=Bandoeng

(1) vanaf november 1945

(2) uit de Japanse kampen in Semarang, Ambarawa en Banjoebiroe

(3) allen zieken

(4) het is niet bekend wanneer het kamp werd opgeheven.

 

Omstandigheden

Na het vertrek van de krijgsgevangenen op 26-8-1945 werd het gebouw ingericht als noodhospitaal; vanaf november 1945 kwamen hier zieke vrouwen en kinderen, die in Bandoeng binnenkwamen uit de kampen in Midden-Java.

 

Huidige situatie (2007)

Dit gebouw is er nog steeds (thans een jeugdgevangenis); alleen de toegang is verbouwd.

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 77

Bouwer, Jan – Het vermoorde land, 1988, pg 384

Delden, Mary C. van – Bersiap in Bandoeng, 1989, pg 115

Dulm, J. van e.a. –Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 119 (plattegrond), Deel II, 2002, pg 101

Quack, R.B. – RAPWI-rapport Bandoeng, NIOD, IC 054943 e.v., pg 41

Voskuil, R.P.G.A. – Bandoeng, Beeld van een stad, 1996, pg 2, 84

 

 

Index          West-Java-kampen