Pamekasan                      Laden                         Madoera

 

                                                                                                                                                                     21-12-2011

Ligging

Pamekasan (de hoofdstad van de Residentie) lag aan de zuidkust van het eiland, iets oostelijk van het midden.

Het kamp was ondergebracht in ’s Lands Proeftuin Laden. Het dorp Laden is aangegeven op de Topografische kaart 57.40 A: het lag aan de westzijde van de grote weg naar het zuiden, 1 à 2 km van het centrum.

 

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-xx-19xx

Pam: Gevangenis

 

17

17

jo,ma

10-06-1946

 

Pak: Bandoengan

17

0

jo,ma

jo=oudere jongens, ma=mannen

Pak=Pakong, Pam=Pamekasan

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 220

Stelter, S. – Persoonlijke mededeling

 

 

 

Index          Kampen op Madoera