Soekaboemi           Landbouwschool                  W-Java

 

                                                                                                                                                                         11-3-2013

Republikeins kamp, Opvangkamp

 

Andere benaming

Soekaboemi-kamp

 

Ligging

De Landbouwschool lag in het noordelijk stadsdeel, op de stadskaart in de Stedenatlas aangeduid als Cultuur­school (nummer 30). Dit gebouw staat ook vermeld op de stadskaart in het boek van J.M.Knaud, pg 113 (num­mer 18).

Het Republikeinse kamp was ondergebracht in barakken achter de Landbouwschool, later ook in het gebouw van de Land­bouwschool zelf. Na de komst van de Engelsen werd het overvolle Opvangkamp uitgebreid met de nabij gelegen gebouwen van de Kindervakantie-kolonie, de Juliana-school en het Selabatoe-hotel.

 

Kampbewaking

pemoeda’s (Republikeins kamp), Britse soldaten (Opvangkamp)

 

Transporten

Datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 

REPUBLIKEINS KAMP

 

 

 

15-10-1945

Omgeving (1)

 

1200

1200

ma,vr,ki (2)

xx-10-1945

Omgeving (3)

 

300

1500

ma,vr,ki

26-10-1945

 

Bevrijd (4)

 

1500

ma,vr,ki

 

OPVANGKAMP

 

 

 

26-10-1945

 

 

 

1500

ma,vr,ki

28-10-1945

Tjian: RK-kerk

 

160

1660

ma,vr,ki

30-10-1945

Tjian: Sindanglaja

 

200

1860

ma,vr,ki

23-11-45 (5)

 

Buit: Ked Halang

1860

0

ma,vr,ki

ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen

Buit=Buitenzorg, Tjan=Tjandjoer; Ked Halang=Kedoeng Halang (=Beatrix-kamp)

(1) Soekaboemi;

(2) alle Europeanen uit Soekaboemi, inclusief het Rode Kruis-personeel

(3) omliggende plaatsen: Tjitjoeroeg, Tjibadak, Paroengkoeda

(4) bewaking overgenomen door Britse soldaten, alle geïnterneerden bleven in het kamp

(5) algehele ontruiming van Soekaboemi door de Engelsen (transporten op 23, 24 en 25 november)

 

Omstandigheden

wonen                   het kamp was overvol

voeding                 125 g rijst pppd, door RK-personeel aangevuld tot 350 g beras pppd; groente, fruit, vlees

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 59

Berkholst, Aletta - De Soekaboemische Opvoedingsgestichten in de oorlogsjaren 1942 t/m 1946, pg 11, 12

Lawick van Pabst, H.van - Maar laat mij niet praten, Moesson 37/8 (1993), pg 19

Lijst van kampen, xx.02.46, NIOD, IC 054841

Rapport....., NIOD, IC 000582 (pg 34 van het rapport)

RAPWI-rapport, NIOD, IC 054946, pg 67

Wicherts, A.H. - Het Rode Kruis in Soekaboemi, feb. 1946, NIOD, IC 054917, pg 5 t/m 14

Wicherts, A.H. - Herinneringen aan A.H.Wicherts, pg 36 e.v. (bibliotheek NIOD)

 

Foto’s

Knaud, J.M. - Herinneringen aan Soekaboemi, pg 49 (overzichtsfoto van de Landbouwschool)

 

 

Index          West-Java-kampen