Soerakarta                Langenardjo                     M-Java

 

                                                                                                                                                                     14-11-2011

Andere benamingen

Langenhardjo

 

Ligging

De plaats Langenhardjo lag ongeveer 4 km ten zuiden van de stad Soerakarta, aan de Bengawan Solo. De plaats was bekend als kuuroord vanwege een bron met zwavelhoudend water. Het kuurhuis had een groot aantal badkamers, elk met een grote badkuip. Naast dit kuurhuis stond het buitenverblijf van de Soesoe­hoenan. Het kamp bevond zich in het buitenverblijf van de Soesoehoenan. Dit was een groot huis met veel bijgebouwen en een grote tuin rondom.

 

Kampcommandant

Wirjadi

 

Kampleiding

Hr J.Delizer

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

28-01-1946

Srk: Gevangenis (1)

 

98

98

jo,ma

31-01-1946

Srg: Gr Gevang. (2)

 

149 (3)

239

jo,m

xx-xx-1946

 

Srk: Djebres

37 (4)

200

zi

05-07-1946

 

Srk: Mandj (ma)

100

100

jo,ma

17-07-1946

 

Srk: Mandj (ma)

100

0

jo,ma

jo=jongens (boven 14 jaar), ma=mannen, zi=(ernstig) zieken

Srg=Sragen, Srk=Soerakarta; Gr Gevang.=Grote Gevangenis, Mandj=Mandjoeng

(1) transport: in vrachtwagens

(2) transport: lopend naar station, dan per trein en tenslotte in vrachtwagens

(3) allen uit Salatiga, 16 APWI, 1 Japanner, 12 totoks, 1 Menadonees, rest Indo-Europeanen

(4) 2 zieken en 1 overledene naar Koesoemojoedan; na herstel, zieken weer terug; Japanner vertrokken

 

Omstandigheden

voeding                 absoluut onvoldoende (minder dan in de Gevangenis, maar van betere kwaliteit)

wonen                   in volle (vaak open) ruimtes; slapen op ruwe matjes op de grond; grote bewegingsvrijheid

baden                    bij de 2 putten, vaak leeg, dan in kali (onder bewaking), in kuurhuis (tegen geringe betaling)

kleding                  minimaal: rest-kleding meestal verkocht; velen hadden alleen tjawet (=schaamdoek)

bagage                   spoorloos verdwenen tijdens eerste transport, handbagage in Gevangenis afgepakt

gezondheid           er heerste dysenterie, malaria, hongeroedeem

medische zorg     Japanse verpleger (kampbewoner) met kruiden uit omgeving; ernstig zieken naar Djebres

familiecontact     via Indon. vrouw (moeder van kampjongen), via ziekendragers: spullen en geld meenemen

kampwinkel          morgen-warong (van de kampcommandant), prijzen anderhalf maal die van buiten het kamp

Rode Kruis           één pakket voor 24 personen

familiecontact     tweemaal gelegenheid om Rode Kruis-briefkaart te schrijven

straffen                 zware lichamelijke straf bij een overtreding

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 150

Bruggen, M.P. van - De geïntern. Europese en Indo-Europese burgers ..., Doctoraalscriptie, 1994, pg 26, 31

Merghart, W. - Behandeling van geïnterneerden, 26.06.46, NIOD, IC 054824

Merghart, W. - Aanvullend verslag, 12.07.46, NIOD, IC 054828

Merghart, W. - Verslag inzake de politieke situatie in Soerakarta ..., 05.07.46, NIOD, IC 054822

Wal, E. van der – Bersiap-kampen van voormalige inwoners uit Salatiga 1945-1947, maart 2005, pg 50-52

 

Foto’s/Tekeningen

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 150 (foto 1995), 265 (2007)

Wal, E. van der – Bersiap-kampen van voormalige inwoners uit Salatiga 1945-1947, maart 2005, pg 52

 

Plattegronden

Beekhuis, H. – Republikeinse kampen in Nederlands-Indië, Deel 2.7, Soerakarta, 4e druk, 2001, pg 23

Wal, E. van der – Bersiap-kampen van voormalige inwoners uit Salatiga 1945-1947, maart 2005, pg 51

 

Huidige situatie

Het gebouw bestaat nog steeds (zie foto 2007)

 

 

Plattegrond

 

 

Foto

 

 

Index          Kampen in Midden-Java