Jogjakarta                   Lawoelaan                       M-Java

 

 

                                                                                                                                                                     26-10-2011

Ligging

De Lawoelaan lag direct ten oosten van de rivier (Kali Tjode), even ten noorden van de spoorlijn, een zijweg van de Tjodeweg, die langs de rivier liep.

Het kamp was ondergebracht in Lawoelaan 3. Volgens het IRK-rapport zou dit huis één van de huizen van het voormalige Opak-Progo-kamp in Kota Baroe zijn. Dit lijkt onwaarschijnlijk: de Lawoe­laan lag weliswaar ook in de wijk Kota Baroe, maar niet in de directe omgeving van de Opak- en Progoweg. Volgens Mw van der Beek zou dit kamp ook gebruikt zijn voor het onderbrengen van zieken en gehandicapten.

 

Kampcommandant

Soedibijo

 

Kampbewaking

POT

 

Kampleiding

Mw Le Bruyn, Mw G.H.Zwart

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx.xx.xx

Omgeving

 

 

 

vr (1)

18.08.46

 

 

 

12 (2)

vr

03.12.46

 

 

 

7

vr

xx.xx.xx

 

Evacuatie (3)

 

0

vr

vr=vrouwen

(1) wat oudere vrouwen

(2) 1 oude man, 9 oude invalide vrouwen, 2 kinderen

(3) via het kamp Bintaran in Jogjakarta

 

Omstandigheden

voeding                 zelf kopen in de stad, zelf koken

wonen                   elektriciteit aanwezig

water                     voldoende

sanitair                  voldoende

gezondheid           goed

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 140

Beek-Puyt, Mw W.H. van der - Dagboekfragment

IRK-rapport, 18.08.46, NRK Landelijk Bureau, Blok Nederlands-Indië, Doos 2, Map 4, nr 61

IRK-rapport, 03.12.46, NIOD, IC 054592, nr 15

 

Luchtfoto

Bruggen, M.P. van e.a. - Djokja en Solo, Beeld van Vorstensteden, 1998, pg 146

 

 

Index          Kampen in Midden-Java