Soerabaja           Leger des Heils Zkhs               O-Java

 

                                                                                                                                                                     3-3-2013

Opvangkamp

 

Ligging

Het Leger des Heils-Ziekenhuis lag in het uiterste zuiden van de stad, aan de Reiniersz-Boulevard (aan de oost-zijde even ten noorden van de Dierentuin tegenover het RK-Ziekenhuis).

 

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

Vertrokken

naar

Aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-xx-46

Div. kampen

 

 

 

ma,vr,ki

xx-xx-46

 

Evacuatie

 

 

ma,vr,ki

ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen (ex-geïnterneerden)

Div. kampen=Diverse republikeinse kampen op Oost-Java

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 193

Schouten, C. - RAPWI, Geschiedkundig overzicht, NIOD, IC 081820, 1946, pg 123

 

 

 

Index          Kampen in Oost-Java             Kaart Soerabaja-Zuid