Banjoewangi                   Lidjčn                            O-Java

 

                                                                                                                                                                     20-12-2011

Andere benaming

Djamboe

 

Ligging

Banjoewangi lag aan de oostkust (tegenover Bali).

De koffie- en rubberplantage Lidjčn lag ongeveer 10 km ten noord-westen van Banjoewangi. Deze wordt vermeld op de Kaart van ondernemingen onder de naam Djamboe (nummer 82), op de kaart in de Autowegen-atlas onder de naam Lidjčn en Djamboe (nummer 110) en op de Topografische kaart (blad 59.43 A).

In welk gebouw het kamp was ondergebracht is niet bekend. Dit kamp lag hemels­breed 2 km ten westen van het kamp Kalibendo.

 

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-10-1945

Omgeving

 

 

 

jo,ma

xx-05-1946

 

Djember: Bataän II

 

0

jo,ma

jo=jongens, ma=mannen

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geďllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 219

Zitter – Persoonlijke mededeling

 

 

Index          Kampen in Oost-Java