Bandoeng                       Lodaja                           W-Java

 

                                                                                                7-3-2013

Republikeins kamp

 

Ligging

De onderneming Lodaja lag hemelsbreed ongeveer 40 km ten zuiden van Bandoeng op de west-helling van de Kendeng (op ongeveer 1600 m hoogte). Deze onder­neming wordt vermeld op de Kaart van ondernemingen (nummer 35) en op de Topografische kaart (blad 39.40 D).

Het kamp was ondergebracht in een loods naast de administrateurswoning.

 

Kampcommandant

P.Adam Wiraadiwisastra

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-03-1946

Band: Madjalaja

 

37

37

ma,vr,ki

15-05-1946

 

 

 

107 (1)

ma,vr,ki

xx-06-46 (2)

 

Tasik: Java Veem

 

 

vr,ki (3)

xx-06-46 (2)

 

Tjiam: Bandjarsari

 

0

jo,ma (3)

jo=oudere jongens, ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen

Band=Bandoeng, Tasik=Tasikmalaja, Tjiam=Tjiamis

(1) 102 Indo-Europeanen en 5 Engelse soldaten (dit getal lijkt niet erg betrouwbaar)

(2) totaal verblijf in dit kamp: ongeveer 3 à 4 maanden (Wolff)

(3) vermoedelijk werden hier de mannen en vrouwen gescheiden (Bandjarsari was een mannenkamp)

 

Omstandigheden

voeding                 eten zelf op pasar kopen

bevolking              niet vijandig

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 79

Interneringskampen op Java, 15.05.46, NIOD, IC 061272 (107 personen)

Grave, A. de – Persoonlijke mededeling

Kamplijst, NA, PGH 1419, pg 38 (okt. 1946: 250 ma,vr,ki, naar Bandjar?)

Keller, Ir – Verslag, NIOD, IC 055285

Mededeling Hr Wolff, 29.05.53, NIOD, IC 050734

NEFIS-weekrapport, 16.04.46, CAD, AA 11 (97 Europeanen, en Indo-Europeanen, 5 Engelsen)

NEFIS-weekrapport, 17.10.46, CAD, AA 12 (250 personen, binnenkort naar Bandjar?)

Willems, Wim e.a. – Uit Indië geboren, 1997, pg 146

Wolff, Hr – Mededeling 29-05-1953, NIOD, IC 050734

 

 

Index          West-Java-kampen