Soerakarta                  Lodjiwetan                       M-Java

 

                                                                                                                                                                     7-11-2011

Ligging

Lodjiwetan was de oudste Europese woonwijk in de stad, gelegen direct ten oosten van het fort Vastenburg (zie oude stadskaart uit 1857, Djokja en Solo, Beeld van de Vorstensteden, pg 27 en op een luchtfoto in Boven Indië, pg 106). Deze wijk staat niet als zodanig vermeld op de kaart in de Stedenatlas, maar wel herkenbaar: tegen­over de kazerne (nr 71) aan de Voorstraat, aan de Kali Pepe.

Het kamp bestond uit enige huizen in deze woonwijk (volgens het IRK-rapport van 09.04.47: 8 gebouwen). Het kamp was omheind. Het werd gebruikt als vrouwenkamp, als “open kamp” en als kamp voor Warga Negara’s.

 

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 

VROUWENKAMP

 

 

 

 

26-11-45 (1)

Omgeving

 

 

 

vr,ki

27-01-1946

 

Srk: Lodjiwetan (2)

 

 

vr,ki

27-01-1946

 

Srk: Gilingan (3)

20

0

vr

 

OPEN KAMP

 

 

 

 

27-01-1946

Srk: Lodjiwetan (vr)

 

 

 

vr,ki

27-01-1946

Srk: Sinkokan

 

 

 

vr,ki

17-03-1946

 

Srk: Mandj (vr)

150

 

vr,ki

17-03-1946

 

Srk: Temoeloes (4)

 

0

vr,ki,om

 

WARGA NEGARA-KAMP

 

 

 

xx-12-46 (5)

Omgeving

 

 

 

ma,vr,ki

09-04-47 (6)

 

 

 

214 (7)

ma,vr,ki

xx-xx-19xx

Omgeving

 

 

 

ma,vr,ki

xx-xx-xx (8)

 

 

 

0

ma,vr,ki

ki=kinderen, ma=mannen, om=oude mannen, vr=vrouwen

Srk=Soerakarta; Mandj=Mandjoeng

(1) aanleiding: bombardement van de geallieerden op het radiostation

(2) Open kamp: vrij-gelaten, maar kunnen niet naar huis: hun eigen huizen waren bewoond of leeggeroofd

(3) in een aparte loods van dit kamp

(4) met name diegenen, die uit het kamp Sinkokan kwamen

(5) en vermoedelijk nog lange tijd daarna

(6) datum van visitatiebezoek IRK

(7) 64 wilden (toch) evacueren, 150 wilden blijven

(8) medio 1948 zaten hier nog gezinnen (rapport 14.09.48)

 

Omstandigheden (Warga Negara-kamp)

voeding                     150 g, later 250 g, rijst pppd

bewegingsvrijheid   overdag vrij de stad in te gaan (met een rood-wit insigne op), om 18.00 uur binnen zijn

sterfgevallen            begrafenis tegen betaling op kerkhof, anders achter het hospitaal

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geďllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 150-151

Bruggen, M.P. van et al. - Djokja en Solo, Beeld van de Vorstensteden, 1998, pg 75

Bruggen, M.P. van - De geďntern. Europese en Indo-Europese burgers ..., Doctoraalscriptie, 1994, pg 13, 14, 33

IRK-rapport, 09.04.47, NRK Landelijk Bureau, Blok Nederlands-Indië, Doos 2, Map 4, nr 87

IRK-rapport, 09.04.47, NIOD, IC 032391

Merghart, W. - Algemeen verslag, 26.06.46, NIOD, IC 054825

Merghart, W. - Verslag inzake de politieke situatie in Soerakarta ..., 05.07.46, NIOD, IC 054822

Rapport 14.09.48, NA, AS 4694 (laatst bestaande kamp, 350 personen)

Verslag, NIOD, IC 054584 = 055263 (Warga Negara-kamp)

 

Foto’s/Tekeningen:

Diessen, J.R. van en R.P.G.A.Voskuil - Boven Indië, 1993, pg 106

 

Huidige situatie

De oude wijk is verdwenen; er wordt thans een winkelcentrum gebouw (2007)

 

 

Index          Kampen in Midden-Java