Salatiga                    Loods BB-weg                    M-Java

 

                                                                                                                                                                     25-2-2013

Republikeins kamp

 

Ligging

Deze loods stond achter een kantoorgebouwtje aan de Banjoebiroese weg (BB-weg), in de “vork”, die gevormd wordt door de BB-weg en de Oude BB-weg.

De loods was een houten loods met een wand van grof gedek, een dak van atap en zinken golfplaten. Het had een brede deur. De wachtpost zat in het kantoorgebouw­tje, de gevangenen in de loods.

Loods en kantoorgebouwtje waren lange tijd niet in gebruik geweest.

Dit kamp was een strafkamp.

 

Kampleiding

geen

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

04-12-1945

Omgeving (1)

 

8

8

jo (2)

xx-01-1946

 

Vrijgelaten

1

7

jo (3)

18-01-1946

 

Sal: Div kampen (4)

7

0

jo

jo=jongens van 13 à 14 jaar

Sal=Salatiga; Div kampen=Diverse kampen

(1) ‘s nachts (4-5 december) uit huis gehaald, tegelijk met de moeders en hun kinderen

(2) in apart kamp wegens anti-Indonesische handelingen

(3) van Duitse afkomst

(4) naar het kamp, waar hun familie zat

 

Omstandigheden

voeding                 slecht, 2x daags gekookte ketella, mais of soms rijst met wat groente (van buiten ‘t kamp)

wonen                   lege loods, slapen op de grond, olielampje als verlichting

water                     baden zonder zeep in kali achter de loods; drinkwater schaars

sanitair                  geen WC, gat in de hoek van de tuin, afgedekt met 2 boomstammetjes

kleding                  alleen de kleren, die men aan had toen men opgepakt werd

behandeling          allen ruw besneden en met geweld vernederd

medische zorg     niet aanwezig

familiecontact     niet aanwezig

werk                      iedere dag tuin bewerken: onkruid trekken, paden herstellen, groente verbouwen

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 131

Wal, E. van der – Bersiap-kampen Salatiga 1945-1947, juli 2006, pg 29

 

Plattegrond

Wal, E. van der – Bersiap-kampen Salatiga 1945-1947, juli 2006, pg 30

 

 

Index          Kampen in Midden-Java