Malang                      Lowokwaroe                      O-Java

 

                                                                                                                                                                     9-12-2011

Andere benaming

Centrale Gevangenis, Grote Boei

 

Ligging

De Lowokwaroe-Gevangenis (gebouwd in 1921) lag in het noord-oostelijk stadsdeel aan de uitvalsweg naar Pasoeroean en Soerabaja. Er was een cellulaire afdeling en een afdeling met zalen. In cellen van 6x6 m zaten soms 50 mensen gevangen.

 

Kampcommandant

Indonesische directeur

 

Kampbewaking

Mantri’s (cipiers) en enige Indonesische gedetineerden

 

Kampleiding

Hr J.F.Warners (volgens IRK-rapport)

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

13-10-1945

Omgeving (1)

 

 

 

ma (2)

15-10-1945

Omgeving (1)

 

 

 

ma (3)

17-10-1945

Omgeving (4)

 

 

1500

jo,ma (5)

xx-11-1945

 

Malang: Marinekamp

400

1100

ma (6)

12-12-1945

 

Malang : LOG

700

400

jo,ma

30-01-1946

 

Lawang: Tawangargo

200

200

jo,ma (7)

12-02-46 (8)

 

 

 

226

jo,ma

xx-06-46 (9)

 

Evacuatie (10)

 

 

jo,ma (11)

31-07-1946

 

Bevrijding (12)

 

0

jo,ma

jo=jongens, ma=mannen

(1) stad Malang en omgeving, via het Politiebureau
(2) medewerkers van Rode Kruis, RAPWI, NICA e.d.

(3) o.a. medewerkers van RAPWI

(4) grote razzia in Malang en Lawang en omgeving

(5) alle totok en Indo-Europese jongens en mannen tussen 14 en 60 jaar (oudere mannen weer vrijgelaten)

(6) voornamelijk de mannen van 60 jaar en ouder

(7) groep uit Lawang, die op 17-10-1945 binnenkwam

(8) datum van het visitatiebezoek van het IRK

(9) o.a. op 19, 20, 25 en 26 juni 1946

(10) met de trein naar Soerakarta, dan per vliegtuig naar Semarang (opvang in Protestants Weeshuis) of Batavia

(11) met hun vrouwen en kinderen uit De Wijk (gezinshereniging)

(12) door Nederlandse troepen tijdens de Eerste Politionele Actie

 

Omstandigheden

voeding                 slecht, zeer eenzijdig

wonen                   in de achterste cellenblokken

hygiëne                 zeer slecht

medische zorg    slecht, eerst geen medicijnen, later regelmatig medicijnen-smokkel van buiten

RK-pakketten       ontvangen in maart 1946

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 203

Bussemaker, H.Th. – Bersiap! Opstand in het paradijs, 2005, pg 268-269

Haas, Paula de - Indo-Europeanen in Malang ..., doctoraalscriptie, 1992, pg 38 ev

IRK-rapport, 12.02.46, NRK Landelijk Bureau, Blok Ned. Indië, Doos 2, Map 4, nr 48

Grandjean, G.B. - Brief , NIOD, IC 003347

Jans, Th. - Verslag, NIOD, IC 063929

Kappers, Theo - In de kerstnacht ...., Moesson 31, nr 10 (15.12.86), pg 10

Loth, Hr F.M.- Verslag, 06.11.46, NA, AS 4955, pg 631 (17.10.45 opgepakt, met 50 man/cel, 12.12.45  LOG)

Moscou de Ruyter, M. - Vogelvrij (het leven buiten de kampen op Java 1942-1945), 1984, pg 194-221

Moscou de Ruyter, M. - NIOD, IC-dagboek 201

NEFIS-weekrapport, 04.03.46, CAD, AA 11 (internering begon 17.10.45)

NEFIS-weekrapport, 16.04.46, CAD, AA 11 (Rode Kruis-lijst Semarang 29.03.46: 309 gevangenen)

NIBEG-rapport nr 5, 28.02.46 (17.10.45 alle oudere jongens en mannen opgepakt)

Proces-verbaal, NIOD IC 000151, pg 8 (17.10.45 opgepakt in Malang)

Puis, H.G.F.du - Malang, 30.12.46, NIOD, IC 055258, pg 1-2

Soesman, J. - Toestanden onder de Indonesiërs, 06.07.46, NIOD, IC 004397, pg 22-24

Verslag Lawang-groep, NA, PGH, 2.10.17, 1419, pg 61-67 (17-10-1945 opgepakt, 30-01-1946 nr Tawangargo)

Vries, Dr Mick de – Mededelingen over  de internering...., 03.07.46, NIOD, IC 054821, pg 1-7

Wolff, H.E. – Persoonlijke mededeling

 

Foto’s/Tekeningen

Dulm, J. van e.a. – Kampatlas, deel II, pg 148 (foto)

Schaik, A. van - Malang, Beeld van een stad, 1996, pg 127

 

Plattegronden

Wolff, H.E. – Persoonlijke mededeling

 

Huidige situatie

Deze gevangenis is nog steeds als zodanig in gebruik; het gebouw is uitgebreid en gemoderniseerd (2007).

 

 

Plattegrond

 

 

Foto

 

 

Index          Kampen in Oost-Java