Bandoeng                    Madjalaja                        W-Java

 

                                                                                                7-3-2013

Republikeins kamp

 

Ligging

De plaats Madjalaja lag ongeveer 25 km ten zuid-oosten van Bandoeng, 5 km ten oosten van Tjiparaj. Madjalaja wordt op alle beschikbare kaarten vermeld, o.a. ook op de Topografische kaart (blad 39.40 B).

 

Het kamp was ondergebracht in drie aan elkaar grenzende schoollokalen in een oude desa-school; er was geen omheining, men verbleef altijd binnen. In dit gebouw huisde ook de Polisi Indonesia (PT).

 

Kampcommandant

Oerip, later Samsoeri

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 xx-xx-1945

Omgeving (1)

 

20

20

ma,vr,ki

 30-12-1945

Omgeving (2)

 

14

34

ma,vr,ki

 xx-xx-1946

Omgeving (3)

 

3

37

ma (5)

 xx-02-1946

Omgeving (4)

 

1

38

ma (6)

 23-02-1946

 

Evacuatie (7)

1

37

ma (6)

 xx-03-46 (8)

 

Bandoeng: Lodaja

37

0

ma,vr,ki

ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen

(1) o.a. Alani-weg, Bandoeng

(2) o.a. Kapatihan-weg, Bandoeng; transport per vrachtauto

(3) onbekend

(4) Djagalan

(5) Brits-Indische soldaten

(6) Hr van den Andel, verblijf ongeveer 1 week

(7) uitgewisseld

(8) totaal verblijf in dit kamp: ongeveer 3 maanden (Wolff)

 

Omstandigheden

voeding                 slecht (samen met PT)

water                     geen helder water

medische zorg     geen

corvee                   hout halen van station (zwaar werk, hoog tempo)

toestand                armoedig; voortdurende bedreigingen door PT-ers

 

Literatuur

Andel, Hr van den – Mededeling, 28.02.46, NIOD, IC 006781

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 79

Grave, A. de – Persoonlijke mededeling (ca 40 personen, 3 lokalen HI-school)

Interneringskampen op Java, 15.05.46, NIOD, IC 061272 (200 Europeanen)

Keller, Ir – Verslag, NIOD, IC 055285

NEFIS-weekrapport, 16.03.46, CAD, AA 11 (eind februari 1946: nog gijzelaars)

NEFIS-weekrapport, 23.03.46, CAD, AA 11 (gevangenen overgebracht naar elders)

NEFIS-weekrapport, 16.04.46, CAD, AA 11 (nieuw kamp voor Chinezen)

NIBEG-rapport Nr 8, 16.03.46, NIOD, IC 060736, pg 6-7

Willems, Wim e.a. – Uit Indië geboren, 1997, pg 146

Wolff, Hr W.L. – Mededeling, 29-05-1953, NIOD, IC 050734 (ca 50 personen, enige namen)

 

 

Index          West-Java-kampen