Madoera

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 29-8-2020

 

De gevangenneming cq internering van Nederlanders op Madoera vond plaats op drie plaatsen: op 10-10-1945 werden mannen, vrouwen en kinderen in Bangakalan (West-Madoera), in Pamekasan (Mid≠den-Madoera) en in Soemenep (Oost-Madoera) opgesloten, soms gezamenlijk, soms mannen en vrou≠wen gescheiden, in diverse gebouwen, zoals een Politiekazerne, Gevangenissen, een MULO, een Hotel.

Via verschillende tussenkampen werden op 10-10-1946 allen bijeengebracht in het kamp Bandoengan, dat midden op het eiland was gelegen. Op 22-12-1946 werden zij geŽvacueerd via de haven van Soe≠menep (Kalianget) naar Soerabaja, waar zij in het NIAS-gebouw werden opgevangen.

Aankomst Nederlandse troepen: 31-07-1947 (Mariniersbrigade, L-compagnie en 1-12 RI).

 

 

 

Bangkalan

 

 

Pamekasan

 

Soemenep

10-10-1945

15 ma,vr,ki

 

6 jo,ma

vr,ki

vr,ki,om

jo,ma

vr,ki

 

Politiekazerne

14 naar MULO

 

Lufting

naar Hotel

 

 

Gevang 1

10 naar Gev 2

 

Hotel van Duijne

 

1 jo,ma

 

 

 

 

 

 

Gevangenis 2

 

 

MULO

17 pers

 

 

10-6-1946

60 pers

 

Laden

 

10-6-1946

20 pers

 

 

Pakong: Bandoengan

 

22-12-1946

80 pers

 

 

Soerabaja

 

 

 

Index†††††††††††††††††† Kampen op Madoera††††††††††††††††††††† Madoera-kaart