Magelang

                                                                                                                                                    24-8-2020

 

De gevangenneming cq internering van Nederlanders begon op 1 november 1945: zowel mannen als vrou­wen en kinderen werden opgesloten in de Gevangenis, de mannen gescheiden van de vrouwen en kin­deren. De vrouwen en kinderen werden na 3 dagen naar huis gestuurd, de mannen en oudere jongens werden op 19-01-1946 overgebracht naar het 7e Bataljon.

De Kaderschool werd in de loop van november door de steeds toe­ne­mende dreiging een toevluchtsoord voor Indo-Europeanen, die voorheen niet door de Japanners wer­den geïnter­neerd, uit de omgeving (totaal 2500 à 3000 personen); zij werden aanvankelijk beschermd door de Britse troepen, maar bij de evacuatie van de APWI uit het Militair Ziekenhuis werd door onvoldoende transportmogelijkheden hun evacuatie afgelast. Zij kwamen in republikeinse handen: zij kwamen terecht in het kamp Mètèseh en in kam­pen in de omgeving van Jogjakarta.

Het Militair Ziekenhuis werd eind september 1945 ingericht als ziekenhuis voor ernstig zieken uit de kampen in Ambarawa/Banjoebiroe (totaal ca 1200 personen), alles onder bescherming van Britse troepen; later werd ook het ziekenhuis in Toegoeran gebruikt. Deze actie liep uit op een grote mislukking: door voortdurende aanvallen van grote groepen extremisten, met name uit de richting van Jokjakarta, werden de beide ziekenhuizen zo ernstig bedreigd, dat onmid­dellijke ontruiming moest plaats vinden: in de nacht van 19 op 20-11-1945 werden de zieken onder uiterst moeilijke omstandigheden weer teruggebracht naar Ambarawa.

Aankomst Britse troepen: 22-10-1945.

 

 

 

 

Magelang

 

 

22-11-1945

jo,ma

1-11-1945

ma,vr,ki

 

 

20-11-1945 (gevlucht)

2500 a 3000 ma,vr,ki (Indo’s)

 

Gevangenis

Kaderschool

 

na einde bescherming door Engelsen

 

19-1-1946

15 jo,ma

4-11-1945

vr,ki vrij

 

200 jo,ma

 

 

vr,ki

 

vr,ki

 

2e Bataljon

 

 

 

 

7e Bataljon

Meteseh

Jogja

 

200 om, zk

60 jo,ma

 

 

17-7-1946

 

 

Hoofdwacht

 

 

 

 

              Ganjoeran

 

 

 

 

 

Batavia

 

 

 

Index                    Kampen in Midden-Java                Magelang-kaart