Soerakarta             Mandjoeng (ma)                  M-Java

 

                                                                                                                                                                     11-11-2011

Ligging

Deze tabaksonderneming lag ongeveer 15 km ten westen van Soerakarta, ongeveer 5 km ten noord-westen van Delanggoe, dat aan de hoofdweg van Soerakarta naar Jogjakarta lag.

Het kamp was ondergebracht in een stenen gebouw, de administrateurswoning; deze staat aangeduid op de Topografische kaart. Dit gebouw was eerst een vrouwenkamp, daarna een mannenkamp.

 

 

Kampcommandant

Mas Suparso

 

Kampleiding

Hr Doeve, later Hr R.Deyl

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

05-07-1946

Srk: Langen (1)

 

100

100

jo,ma

17-07-1946

Srk: Langen (1)

 

100

200 (2)

jo,ma

26-09-1946

 

Evacuatie (3)

119

81

jo,ma (4)

xx-xx-1946

 

Srk: Koesoemoj

2

79

zi

06-12-46 (5)

 

 

 

79

jo,ma

17-12-46 (6)

 

 

 

79

jo,ma

30-01-1947

 

Evacuatie (7)

79

0

jo,ma

jo=jongens (boven 14 jaar), ma=mannen, zi= (ernstig) zieken

Srk=Soerakarta; Koesomoj=Koesomojoedan, Langen=Langenardjo

(1) vervoer per vrachtauto

(2) 16 APWI, verder 12 totoks, 1 Menadonees, overigen Indo-Europeanen

(3) per trein naar Batavia (eerste treintransport, slecht geregeld, reisduur 3 dagen)

(4) APWI en familie; ook anderen (chaotische registratie)

(5) datum van visitatiebezoek van IRK

(6) datum van verslag van Bestandscommissie

(7) per geblindeerde trein naar Batavia (reisduur 2 dagen)

 

Omstandigheden

voeding                 net niet voldoende, bijvoeding gewenst; ontbijt: 2 dl rijstepap, ‘s middags en ‘s avonds 225 g

 rijst met sajoer met soms stukje tempé of vlees (eigen gaarkeuken)

wonen                   overvol: 6 ŕ 7 personen per slaapkamer, slapen op matjes op de grond

baden, wassen      aan de put of (onder bewaking) in de Kali Gandoel (Kali Sanggoeng) achter het kamp

lectuur                  het vrouwenkamp liet een verzameling boeken achter

kleding                  minimaal: rest-kleding meestal verkocht; velen hadden alleen tjawet (=schaamdoek)

bagage                   spoorloos verdwenen tijdens eerste transport; handbagage in Gevangenis afgepakt

zieken                   ernstig zieken per vrachtauto naar Rode Kruis-gebouw in de stad

kampwinkel          onder eigen beheer was er een kampwinkel met etenswaren

bewegingsvrijh.    onder bewaking tweemaal per dag baden in kali, tweemaal per week zwemmen in nabij

 gelegen zwembad, vier maal per week naar de pasar om o.a. kleren te verkopen

 

Literatuur:

Beekhuis, H. e.a. – Geďllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 151

Bruggen, M.P. van et al. - Djokja en Solo, Beeld van de Vorstensteden, 1998, pg 75

Bruggen, M.P. van - De geďntern. Europese en Indo-Europese burgers ..., Doctoraalscriptie, 1994, pg 25, 27, 37

Groot, Mw J. de - Mededelingen over de extremistentijd, NIOD, IC 059036

IRK-rapport, 06.12.46, NIOD, IC 054592, nr 17

Merghart, W. - Behandeling van geďnterneerden, 26.06.46, NIOD, IC 054824

Merghart, W. - Algemeen verslag, 26.06.46, NIOD, IC 054825

Merghart, W. - Verslag inzake de politieke situatie ..., 05.07.46, NIOD, IC 054822

NEFIS-weekrapport, 19.09.46, CAD, AA 11 (ca 500 geďnterneerden, Engelse coördinaten 458252)

Rapport, 10.01.47, NA, PGH 1419, pg 18 (84 geďnterneerden)

Tijn, B. van - Mededelingen uit een gesprek, NIOD, IC 054819

Verslag, NIOD, IC 055261=054580

Verslag, NIOD, IC 055263

Verslag Subcommissie van de Bestandscommissie, 17.12.46, NIOD, IC 055273

Wal, E. van der – Bersiap-kampen van voormalige inwoners uit Salatiga 1945-1947, maart 2005, pg 54-56

 

Foto’s/Tekeningen

Beekhuis, H. e.a. – Geďllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 151 (foto 2001)

Wal, E. van der – Bersiap-kampen van voormalige inwoners uit Salatiga 1945-1947, juli 2007, pg 58

Wal, E. van der - Persoonlijke mededeling (foto van het, inmiddels vervallen, hoofdgebouw, gemaakt in 2001)

 

Naamlijsten

Transportlijst 05-12-1946, NEFIS-rapport, BuZa, NEFIS-document 2262 (79 personen)

Transportlijst 09-02-1947, NEFIS-rapport, BuZa, NEFIS-document 2262 (98 personen)

 

Plattegronden

Beekhuis, H. e.a. – Geďllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 153

Wal, E. van der – Bersiap-kampen van voormalige inwoners uit Salatiga 1945-1947, juli 2007, pg 59

 

 

Plattegrond

 

 

Index          Kampen in Midden-Java